Veličina i odlike Kur'ana u riječima časnog Poslanika, s.a.v.a.

Razumijevanje veličanstvenosti Kur'ana povezano je sa spoznajom Kur'ana u svim njegovim dimenzijama. To jest, spoznaja zbilja i spoznavanje skrivenih zbilja, tajni i obredoslovlja, priča i primjera, jasnih i manje jasnih ajeta, vanjština i nutrina, gdje je svaka od pomenutih jedna od dimenzija i manifestnosti časnog Kur'ana.

Pošto je upoznavanje i korištenje ove Božije Knjige, s obzirom na sposobnosti ljudi, različito i razumijevanje veličanstvenosti Kur'ana će, u skladu s tim, biti različito.

Upoznavanje suštine časnog Kur'ana i potpuno ovladavanje svim njegovim dimenzijama mogu ostvariti sao oni čije je čisto srce postalo posuda očitovanja svjetlosti Kur'ana. Stoga, radi upoznavanja različitih dimenzija veličanstvenosti i odlika Kur'ana, neophodno je obratiti se nosiocima božanskog znanja i poznavaocima tajni ove Knjige, a to su upravo časni Poslanik, s.a.v.a., i njegov Ehli-bejt, a.s., kako bi se u okrilju njihovih uputa shvaćale pouke Kur'ana i razumijevala njegova veličina.

Časni Poslanik, s.a.v.a., je o položaju i ulozi Kur'ana u čovjekovom životu rekao: “O ljudi! Vi ste na postaji mira i spokoja i vi putnici. Odnose vas brzo. Svjedoci ste da prolazak noći i dana sve što je novo čini starim, sve što je daleko čini bliskim i ispunjava svako obećanje. Zato se pripremite da uložite trud za daleko i dugo natjecanje koje je pred vama.ˮ

Mikdad je upitao: “O Poslaniče Božiji! Šta znače mir i spokoj?ˮ

Poslanik je rekao: “Ovaj svije je mjesto nastojanja i prolaženja i zato, kada god vas obuzmu smutnje poput dijelova mrkle noći, okrenite se Kur'anu jer je on zagovornik čiji je zagovor primljen i tužitelj i protivnik čija se žalba prima. Ko god ga uzme za vodića, on će ga uputiti u Džennet, a ko god ga ostavi iza sebe, on će ga odvući u Džehennem. Kur'an upućuje na najbolji put. To je Knjiga u kojoj su izloženi detalji, prosvjetljenje i suštine i on razdvaja istinu od zablude i nije šala. Ima vanjštinu i unutarnjost. Njegova vanjština je odredba i naredba, a njegova unutarnjost je znanje. Njegova vanjština je lijepa, a njegova unutarnjost je duboka. On ima zvijezde, a i njegove zvijezde imaju zvijezde, zvijezde čija čuda su bezbrojna, a njegova čuda i nepoznanice ne zastarijevaju i nemaju kraja. U Kur'anu su svjetiljke upute i zrake mudrosti. Uputa ka spoznaji za onoga ko upozna istinu. Prema tome, čovjek treba da usmjeri pažnju i istinu stavi pred svoje oči kako bi se spasio propasti i izvukao iz tjeskobe. Jer je razmišljanje suština života za onoga ko je budan i ko pronicljivo promatra, isto kao što čovjek u mraku pomoću svjetiljke pronalazi put: Zato je na vama da dobro putujete i malo se zadržavate u sumnjama i mraku.ˮ

Uzvišeni Poslanik, s.a.v.a., je ovim riječima ukazao na značajne elemente veličanstvenosti časnog Kur'ana. Rečenica: “Kada god vas obuzmu smutnje poput dijelova mrkle noći, okrenite se Kur'anuˮ, ukazuje na najvažniju misiju časnog Kur'ana – uputu i usmjeravanje ljudi. Kur'an ovu misiju ima u svim uvjetima i razdobljima života čovjeka i čak i u najtežim, mračnim uvjetima. U uvjetima kada čovjek u društvu ne pronalazi nikakav tračak svjetlosti i ne poznaje nikakvog pouzdanog savjetnika, Kur'an je taj koji ga može uputiti prema sreći i savršenstvu i poput sjajne svjetiljke pokazati mu put sreće. Zato je Poslanik rekao: “Ko god ga uzme za vodića, on će ga uputiti u Džennet, a ko god ga ostavi iza sebe, to će ga odvući u Džehennem. Kur'an upućuje na najbolji put. To je Knjiga u kojoj su izloženi detalji, prosvjetljenje i suštine.ˮ

Također je rekao: “U njemu su svjetiljke upute i zrake mudrosti. Uputa je spoznaje za onoga ko upozna istinu. Prema tome, čovjek treba da usmjeri pažnju i istinu stavi pred svoje oči, kako bi se spasio propasti i izvukao iz tjeskobe…ˮ

 

 

Pripremio: Morteza Torabi

Preveo: Sedad Dizdarević

Pitanja i odgovori