Prava djece i dojenje

Božiji Poslanik, s.a.v.a. je rekao: “O Ali, Allah je prokleo roditelje koji su svoju djecu odgojili na neposlušnosti njima.”(Vesa’ilu-šši’a, sv. 21, str. 290.)

Imam Ali, a.s., je rekao: “Nemoj učiniti svoju porodicu i djecu glavnom brigom, jer ako su tvoja porodica i djeca štovatelji Boga, pa Bog ne zanemaruje Svoje štovatelje. A ako budu Božiji neprijatelji, pa zašto da se brineš i zaokupljaš neprijateljima Božijim?!”

(Postoje dvije suprotne krajnosti koje se mogu javiti kod čovjeka prilikom opskrbe za svoju porodicu. Jedna je zanemarivanje njegovih obaveza prema njima i druga, koja se ovdje spominje, je pretjerano nagomilavanje imetka za njih. Obje krajnosti treba izbjegavati.) (Nehdžu-l-belaga, str. 536.) 

Imam Sadik, a.s., kaže: “Podučavajte svoju djecu predajama prije nego vas pokvarene osobe pretknu.” (El-Kafi, sv. 6, str. 47.)

Imam Sadik, a.s., kaže: “Dobročinstvo čovjeka prema djetetu je njegovo dobročinstvo prema roditeljima.”  (Men la jahduruhu-l-fekih, sv. 3, str. 483.)

Imam Ali, a.s., kaže: “Pravo djeteta u roditelja jeste da mu da lijepo ime, dobro ga odgoji i poduči Kur'anu.(Nehdžu-l-belaga, izreka 399.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Podučite djecu plivanju i gađanju.” (El-Kafi, sv. 6, str. 47.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Kada vam dijete napuni sedam godina podučite ga namazu, a kada napuni deset godina ozbiljno ga uputite na njegovo obavljanje i razdvojite ih u postelji.”  (Kenzu-l-‘ummal, sv. 16, predaja 45330)

Imam Sedždžad, a.s., kaže: “Što se tiče prava tvog djeteta, ono je da znaš da je ono od tebe i da se tebi se na Ovom svijetu pripisuje njegovo dobro i loše. Ti si odgovoran za ono što si mu ostavio od lijepog odgoja i upute prema Uzvišenom Gospodaru i pomozi mu da Mu se pokori. Prema tome, postupaj kao onaj koji zna da će biti nagrađen za dobročinstvo prema njemu i kažnjen za loše postupanje prema njemu.” (Men la jahduruhu-l-fekih, sv. 2, str. 622.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Poštujte svoju djecu i lijepo ih odgojite, bit će vam oprošteno.” (Biharu-l-envar, sv. 104, str. 95.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Zaista, nagrada žene u trudnoći sve do poroda, kao i u razdoblju dojenja, je poput nagrade vojnika koji u ime Boga čuva granice muslimana od naprijatelja.ušehida.”Ako žena umre u tom vremenu imat će stepen šehida.  (Men la jahduruhu-l-fekih, sv. 3, str. 561.) 

Imam Ali, a.s., kaže: “Nema boljeg mlijeka za razvoj djeteta od majčinog.” (Vesa’ilu-šši’a, sv. 21, str. 452.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Kada žena zatrudni ona je poput ratnika koji danju posti, a noću bdije i bori se dušom i imetkom na Božijem Putu. Kad se porodi čeka je nagrada od Boga čije veličine ni sama nije svjesna. Za svaki gutljaj ona dobiva nagradu kao da je ropstva oslobodila dijete od Ismailovog potomstva. A kad dojenje dođe kraju, melek je potapše po leđima i kaže: “Započni svoja djela, zaista ti je prijašnje oprošteno.” (Biharu-l-envar, sv. 104, str. 106.)

Izvor: Sejjid Kamal Faghih Imani, BUKET CVIJEĆA – iz vrta predaja Poslanika, s.a.v.a., i Ehli-Bejta, a.s., Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2009., sa perzijskog prevela: Amina Čorak

Pitanja i odgovori