Ehli bejt, a.s.

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Primjer Ehli-Bejta za moje sljedbenike je kao primjer Nuhove lađe, ko se na nju ukrca – bit će spašen, a onaj ko to odbije – upropašten je.” (Biharu-l-envar, sv. 27, str. 113.)

Imam Bakir, a.s., kaže: “Zaista naš govor oživljava srca.” (Biharu-l-envar, sv. 2, str. 144.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Ukrašavajte vaša okupljanja sjećanjem na Alija ibn Ebu Taliba.” (Biharu-l-envar, sv. 38, str. 199.)

U knjizi Ikmalu-ddin, u hadisu koji Džabir Džu'fi prenosi od Džabira ibn Abdullaha Ensarija stoji da je rekao Poslaniku, s.a.v.a.: “O Božiji Poslaniče, mi smo spoznali Boga i Njegova vjerovjesnika, ali ko su Ulu-l-Emr, oni kojima je pokoravanje Bog učinio jednakim pokoravanju tebi?” Onda je Poslanik, s.a.v.a., rekao: “O Džabire, oni su moji nasljednici i vođe muslimana nakon mene, prvi od njih je Ali ibn Ebu Talib, onda Imam Hasan, onda Imam Husejn, onda Ali ibn Husejn, onda Muhammed ibn Ali – poznat u Tevratu kao Bakir, kojeg ćeš vidjeti, O Džabire! Kada ga vidiš prenesi mu moje selame. Nakon njega Sadik Džafer ibn Muhammed, nakon njega Musa ibn Džafer, onda Ali ibn Musa, onda Muhammed ibn Ali, onda Ali ibn Muhammed, onda Hasan ibn Ali i nakon njega je moj imenjak, čiji je nadimak isti kao i moj, Božiji dokaz na Zemlji i podsjetnik Njegovim robovima, sin Hasana ibn Alija. On je ličnost čijim rukama će Bog pokoriti istoke i zapade, i koji će biti skriven od svojih sljedbenika i prijatelja toliko dugo da neće ustrajati u vjerovanju u njegov imamet, osim onih čije srce je Bog iskušao vjerom.” Onda sam upitao: “O Božiji Poslaniče, hoće li njegovi sljedbenici imati koristi od njega tokom njegove skrivenosti?” Poslanik, s.a.v.a., je odgovorio: “Da, tako mi Onoga Koji me poslao s poslanstvom, oni će tokom njegove skrivenosti biti osvjetljeni njegovom svjetlošću i koristiće se njegovim vilajetom, kao što ljudi imaju koristi od Sunca kada ga prekriju oblaci.” (Ikmalu-ddin, sv. 1, str. 253.)

Malik ibn Enes govoreći o predanosti Imama Sadika, a.s., kaže: “Nikad oko nije vidjelo, niti uho čulo, niti duša pronašla nešto više od Sadika, po pitanju njegove predanosti, znanja, pokornosti i bogobojaznosti.” (Biharu-l-envar, sv. 47, str. 28.)

Imam Husejn, a.s., kaže: “Tako mi moje duše, nema imama, a da ne sudi po Božijoj Knjizi, da ne uspostavlja pravdu, da ne vjeruje u vjeru istinitu i da se ne uzdržava na Božijem putu.” (El-Iršad, sv. 204.)

Ljubav prema Ehli-Bejtu, a.s.

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Navikavajte vašu djecu na tri stvari: ljubav prema vašem Poslaniku, s.a.v.a., ljubav prema njegovoj porodici i na učenje Kur'ana.” (Džami'u-ssagir, sv. 1, str. 14.)

Imam Sadik, a.s., kaže: “Onaj koji nije u mogućnosti učiniti dobro nama (Ehli-Bejtu) onda neka to učini našim bogobojaznim sljedbenicima i onaj ko nije u mogućnosti posjetiti nas, neka posjeti neke od naših pravednih sljedbenika, jer će mu biti zapisana nagrada kao da je nas posjetio.” (Biharu-l-envar, sv. 74, str. 354.)

Imam Bakir, a.s., kaže: “Najbolja sredstva kojima rob može priskrbiti Božiju blizinu su: pokornost Bogu Uzvišenom, pokornost Njegovom Poslaniku i pokornost onima koji posjeduju duhovne kvalitete. Ljubav prema nama je vjera, a mržnja nevjerstvo.” (El-Kafi, sv. 1, str. 187.)

Imam Sadik, a.s., kaže: “Zaista, postoje razni stepeni ibadeta, ali ljubav prema nama je najbolji ibadet.” (Biharu-l-envar, sv. 27, str. 91.)

 

Izvor: Sejjid Kamal Faghih Imani, BUKET CVIJEĆA – iz vrta predaja Poslanika, s.a.v.a., i Ehli-Bejta, a.s., Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2009., sa engleskog prevela: Amina Čorak

Pitanja i odgovori