Dova

Imam Sadik, a.s., kaže: “Svaka dova upućena Bogu Uzvišenom zaklonjena je nebom dok se ne donese salavat na Muhammeda, s.a.v.a., i njegovu porodicu.” (El-Kafi, sv. 2, str. 493.)

Imam Sadik, a.s., kaže: “Vjernik će poželjeti da mu ni jedna dova na Ovom svijetu nije primljena, zbog onog što će vidjeti od ljepote nagrada.” (El-Kafi, sv. 2, str. 491.)

Imam Ali, a.s., kaže: “Najdraže djelo Uzvišenom Bogu na Ovom svijetu je dova, a najbolji ibadet je čednost.” (Biharu-l-envar, sv. 93, str. 295.)

Ebu Besir i Muhammed ibn Muslim prenose od Imama Sadika da je rekao: “Prenio je moj otac od mog dede, a ovaj od svojih očeva da je Imam Ali, a.s., podučavajući svoje sljedbenike, rekao: ‘Vrata neba se otvaraju u pet slučajeva: kada pada kiša, za vrijeme džihada, u vrijeme ezana, za vrijeme učenja Kur'ana, u podne i zoru.” (El-Hisal,  str. 302.)

Imam Ali, a.s., kaže: “Iskoristite dovu u pet slučajeva: za vrijeme učenja Kur'ana, u vrijeme ezana, kad kiša pada, kad se susretnu dvije vojske spremne za šehadet i kada moli potlačeni, jer tada, zaista, nema prepreke do Prijestolja.” (Biharu-l-envar, sv. 93, str. 343.)

Imam Husejn, a.s., kaže: “O Gospodaru! Ti Si najbliži Kojeg zovu i najbrži Koji se odaziva, Najplemenitiji Koji prašta, Najdarežljiviji Koji daje i najbolje čuješ onog koji od Tebe traži. O Samilosni na Ovom i Budućem svijetu i Milostivi na oba.” (Dova Arefata)

Imam Ali, a.s., kaže: “Onome kojem su date četiri stvari, nisu uskraćene druge četiri. Onome kome je data dova, nije uskraćeno njeno uslišanje. Onome kome je dato pokajanje, nije uskraćeno njegovo prihvatanje. Onome kome je dato traženje oprosta, nije uskraćen oprost. Onome kome je dozvoljeno da bude zahvalan, nije uskraćeno uvećanje blagodati.” (Nehdžu-l-belaga, izreka 135.)

Ebu Abdullah, a.s., u jednom dugom pismu kaže: “Na Sudnjem danu, Uzvišeni Allah će dove vjernika pretvoriti u dobra djela kojima će ih uzdići u Džennetu.” (Biharu-l-envar, sv. 78, str. 216.)

Imam Sadik, a.s., kaže: “Liječite svoje bolesti milostinjama i odbijajte mnoštvo nesreća dovom!” (Et-Tehzib, sv. 4, str. 112.)

Imam Sadik, a.s., kaže: “Traži od Boga Uzvišenog svoju potrebu i ustraj na njezinu traženju, jer Bog voli upornost i ustrajnost Svojih robova.” (Vesa’ilu-šši’a, sv. 7, str. 60.)

Imam Sadik, a.s., kaže: “Preporučujem vam dovu, jer nema sredstva za blizinu Božiju kao što je dova.” (El-Kafi, sv. 2, str. 467.)

Imam Ali, a.s., kaže: “Moguće je da tražiš nešto i ne dobiješ, već ti bude dato bolje od toga.” (Gureru-l-hikem, str. 185.)

 

Izvor: Sejjid Kamal Faghih Imani, BUKET CVIJEĆA – iz vrta predaja Poslanika, s.a.v.a., i Ehli-Bejta, a.s., Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2009., sa engleskog prevela: Amina Čorak

Pitanja i odgovori