Vrijednost stida

Nesumnjiva je činjenica da mržnja i prigovaranje javnog mnijenja u nekim slučajevima za prekršioce može biti teže nego i sama zatvorska kazna i fizičke batine. Zasigurno će stid u ovakvim slučajevima biti bolji garant očuvanja zakona od kaznenih odredbi i zakonskih sankcija.

Naprimjer, osoba koja je zbog krađe osuđena na kaznu zatvora, pati zbog hapšenja, ali će joj mnogo teže pasti ako to bude objelodanjeno među svijetom i među narodom bude prozvan lopovom i izdajnikom. Žena koja je počinila djelo oprečno čednosti, radije će se odlučiti na šestomjesečni boravak u ćeliji nego da šest dana u društvu bude prokazivana kao bludnica i nečasna. Naravno, koliko odgojni standardi i psihološka i moralno-drušvena svijest jednog naroda bude na većem nivou, biće veća i osjetljivost tog naroda u odnosu na mržnju i osudu javnog mnijenja.

Ova vrsta stida koja doprinosi provedbi zakona i koja ljude odvraća od nepočudnosti i nedjela, tretira se kao svojevrsna moralna vrlina. Zato je ova vrsta stida poželjna i pohvalna u islamu i o njoj je kazano mnoštvo predaja, od kojih ćemo neke i ovdje navesti:

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao: Kada se ne stidiš, pa radi šta ti je volja.[1]

Znači, ljudi bez stida ne libe se bilo kojeg (ne)djela.

2. Imam Ali, a.s., je rekao: Kod koga se smanji stid, smanjilo mu se klonjenje od grijeha.[2]

3.Imam Ali, a.s., također je kazao: Stid i sram odvraćaju ljude od ružnih djela.[3]

4. Imam Sadik, a.s., je rekao: Nema vjerovanja onaj kod koga nema stida.[4]

5. Imam Askeri, a.s., je rekao: Onaj ko se ne stidi ljudi neće se stidjeti ni Boga.[5]

6. Imam Ali, a.s., je rekao: Onome kome je stid ogrtač, ljudi neće vidjeti nedostatke.[6]

Cilj i svrha ovih nekoliko hadisa i predaja je da se ukaže na vrijednost stida od ljudi u provođenju zakona i odvraćanju od grijeha. Ali, u društvu se nalaze  i odgovorne osobe, koje ne samo da se stide ljudi i ne tragaju za grijehom, već ne griješe ni kada su u samoći. To je zato što se ovi plemeniti ljudi stide sami sebe, oni zapravo imaju sram pred svojom ljudskom čašću i svojom duhovnom plemenitošću. Ova vrsta ljudi može se ubrojati u najstidnije i najodgovornije osobe u društvu.

7. Imam Ali, a.s., je rekao: Najbolji stid je da se stidiš samog sebe.[7]

mullasadra.ba

[1] Mustadrak, sv. 2, str. 86.

[2] Nehdžu-l-belaga, Fejd, str. 1239.

[3] Gureru-l-hikem, str. 51.

[4] Kafi, sv. 2, str. 106.

[5] Biharu-l-envar, sv. 17., str. 218.

[6] Vesail, sv. 3., str. 221.

[7] Gureru-l-hikem, str. 191.

Pitanja i odgovori