Nadam se da poznaješ arapski. Umrijećeš od smijeha, ali prije nego što umreš primi islam i izgovori šehadet. Imate sada i svetu fatimu u Portugalu, dopušta vam da pijete alcohol al’ pomalo… Ako te mržnja prema Ehli-sunnetu i islamu sprječava da vidiš istinu, razmisli bar o sebi. Skupine kao što su šije i vama slični (gulatul/sufije, kuburije…) odbijaju ljude od islama.

Administrator je objavio odgovor 23 Decembra, 2021