Možete li mi objasniti šta je petina (hums)? Kome se daje, kada se daje, kakav je propis, na osnovu kojeg dokaza se daje hums?