Možete li mi objasniti šta je petina (hums)? Kome se daje, kada se daje, kakav je propis, na osnovu kojeg dokaza se daje hums?

Administrator je objavio odgovor 23 Decembra, 2021