Mnogo sam citala o sunitima i sitima,zaista postoje ogromne razlike,wAllahi sam pogledala siitske obrede,i namaza i obiljezavanje dana Asure,Kerbele,naprosto sam ostala zatecena…obredi probadanja tijela,skakanje bezumno,slike su dozvoljene itd itd….pa vas molim da mi to pojasnite a i ovo :1. “Od deset dijelova imana, devet dijelova su na tukji.” (Usool-e Kafi, part 2, Kitaabul Imaan wal Kufr, Babut Taqiyyah, red 5)
2. “Imam je kazao da mu je najdraža stvar na površini Zemlje tukja.” (Usool-e Kafi, part 2, Kitaabul Imaan wal Kufr, Babut Taqiyyah, red 12, Riwayah 4, p.217)
3.“Imam je kazao da je tukja mirnoća njegovih očiju” (Usool-e Kafi, part 2, Kitaabul Imaan wal Kufr, Babut Taqiyyah, red 1, Riwayah 14, p.217)
4.“Tukja je moja vjera i vjera mojih očeva; ko god nema tukje nema imana.” (Al-Kafi, Chapter Taqiyyah, Vol. 2, p.219)
5. “O Sulejmane, ti si na vjeri (kojoj) ko je sakrije bit će počašćen kod Allaha , a onaj ko je javno propagira bit će ponižen!” (Al-Kafi, Vol. 2, p.217)
6. “Miješajte se sa njima (nešijama) u spoljašnosti ali im se suprostavljajte u unutrašnjosti.” (Al-Kafi, vol.9, p.116)

Administrator je objavio odgovor 23 Decembra, 2021