Objasniti sljedeći ajet: Nećeš vidjeti u stvaranju Milostivog disharmonije.