Objasniti sljedeći ajet: Nećeš vidjeti u stvaranju Milostivog disharmonije.

Administrator je objavio odgovor 23 Decembra, 2021