Selam,

Mene interesuje tvoje mišljenje o tome da li smatraš muslimanom ili nevjernikom onoga ko uradi djelo ili kaže riječi koje su veliki širk bez prisile, bez obzira da li se pripisuje muslimanima ili nemuslimanima, da li to zna ili to nezna, da li ima titulu učenjaka ili nema, prema mjerilima Kur’ana Časnog i sunetu Allahovog posalanika, neka je na njega Allahov mir i blagoslov, kao i na one koji ga iskreno slijede od riječi i djela, sve do Sudnjega dana. Amin!

Administrator je objavio odgovor 23 Decembra, 2021