Nedavno sam, potaknut vazom našeg efendije, počeo više vremena posvećivati učenju o islamu. Na prvom mjestu, sebi sam postavio obavezu da podrobno pročitam prevod Kur'ana i našao sam dosta stvari koje su u pravilu vjernicima dopuštene, bar sam ja tako shvatio, a u našoj bosanskoj sredini se smatraju pokuđenim, kao višeženstvo na primjer. Zanima me gdje mogu naći neku knjigu sa objašnjenjima kur'anskih ajeta i stepenima važnosti određenih naredbi, jer sam iz ovog do sada shvatio da sve naredbe – iako meni kad ih čitam izgledaju jednako važnim – nemaju istu težinu ?

Administrator je objavio odgovor 23 Decembra, 2021