Vladavina

Vladavina čestitih

Imam Ali, mir s njim: “Vladavina velikana je od velike koristi, a vladavina pokvarenih je poniženje plemenitih.”[1]

Imam Ali, mir s njim: “Četiri znaka ukazuju na zalazak nečije vladavine: zanemarivanje načela, čvrsto pridržavanje nevažnih detalja, davanje prednosti niskim ljudima, i zapostavljanje ljudi vrline.”[2]

Imam Ali, mir s njim: “Najveće od prava koje je Uzvišeni naložio jest pravo vladara kod podanika i pravo podanika kod vladara. Ako podanici izvršavaju prava vladara, a vladar izvršava njihova prava, onda je pravo učvršćeno među njima, putevi vjere bivaju uspostavljeni, znaci pravde postaju utvrđeni i sunnet se rasprostire. Tada će vrijeme biti kako valja, bit će željena dugotrajnost države, a nastojanja neprijatelja osujećena.”[3]

Imam Ali, mir s njim: “Ničim vladavine nisu učvršćene kao pravdom.”[4]

Imam Ali, mir s njim: “Učini vjeru utvrdom svoje vladavine, i zahvalu zaštitom svoje blagodati. Ni jedna vladavina prožeta vjerom nije pobjediva i ni jedna blagodat zaštićena zahvalom nije oduzeta.”[5]

Imam Ali, mir s njim: “Budnost pri čuvanju poslova jedan je od znakova postojane vladavine.”[6]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 2, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović

[1] Gureru-l-hikem, 5112–5113.

[2] Isto, 10965.

[3] Nehdžu-l-belaga, govor 216.

[4] Gureru-l-hikem, 9574.

[5] Isto, 5831.

[6] Isto, 9360.

Pitanja i odgovori