O pismu lidera Islamske revolucije ajatollaha Hameneija mladima na Zapadu

Knjiga je nastala kao doprinos pojašnjenju pisma lidera Islamske revolucije upućenog mladima na Zapadu. Primarni cilj autora u ovom djelu jeste pojašnjenje izvora poruka ovog pisma, čime se želi naglasiti i dokazati kako poruke lidera Islamske revolucije imaju uporište u primarnim izvorima islama, dakle, u Kur'anu i hadisu, i da su plodovi uma, duše i ličnosti odgojene u školi islama. 

Budući da je pismo primarno upućeno mladima na Zapadu, autor raspravlja o pitanjima u vezi s mladima kako bi pojasnio razlog adresiranosti pisma upravo njima.

Potom govori o marionetskoj ulozi terorističkih skupina kojima se upravlja iz tink-tenk centara, o njihovim pokroviteljima i paradoksalnom i licemjernom tumačenju uloge, značaja i djelovanja ovih skupina.

Ekstremističke i nasilne skupine koje djeluje pod imenom vjere autor prepoznaje kao primjere grijeha i neposlušnosti, a kao glavni njihov cilj navodi uništenje Božijeg imena, Božijih poslanika i Božijih zakona i propisa.

Autor dalje naglašava da ubijanje jednog nedužnog čovjeka, bez vjerozakonskog opravdanja, vjera izjednačava s ubijanjem svih ljudi.

Zatim pristupa uspoređivanju terorizma u muslimanskim zemljama i terorizma na Zapadu. Autor podsjeća na dvije važne činjenice: 

1. Muslimanski svijet je u mnogo većem obimu i mnogo duže izložen terorizmu.

2. Nažalost, ovo nasilje na različite načine i učinkovitim metodama uvijek podržavaju neke velike sile.

Autor dalje pojašnjava metode kojima se koriste ohole sile, kao što su demonstracija moći i veličine, stvaranje podjela, klevetanje snaga otpora, pronevjera zavjeta i ugovora i progon.

Na kraju se raspravlja o kategoriji kulture, gdje autor navodi da postoje dva gledišta:

a) Nametanje jedne kulture svim narodima ne uzimajući u obzir njihove kulturne vrednote, što rezultira uništavanjem ostalih kultura.

b) Gledište koje vjeruje u saradnju i stvaranje veza među kulturama, gdje, kao rezultat povezivanja, nastaje saradnja i uvećanje kultura i svaka od kultura sama postaje bogatija i pomaže obogaćivanju drugih.

Pitanja i odgovori