Nakon Imama

Knjiga predstavlja komentar govora ajatollaha Hameneija održanog povodom 1. godišnjice preseljenja Imama Homeinija r.a.. Uzimajući u obzir historijsku važnost trenutka u kojem je govor izrečen, vrijedno i korisno je pročitati njegovu detaljnu analizu sačinjenu od strane istinskog erudite, autora mnogobrojnih i višestruko nagrađivanih djela, uvaženog prof. dr. Akbara Ejdija. Budući da je religija osnova legitimiteta svakog islamskog sistema, pa i Islamske Republike Iran, te da s druge strane ne postoji mogućnost da se kroz opće saopćenje ukaže na sve kur'anske, hadiske i diskurzivne temelje proistekle iz Kur'ana i sunneta, autor je odlučio da  navodeći kur'anske i hadiske osnove opiše ovaj intelektualni sistem i da njegovo temeljno tumačenje.

Osnovni cilj knjige je objašnjenje nastanka Islamske revolucije i kvalitete njenog toka i promjena, te činioce opstanka i razvoja koje je zacrtao njen lider Imam Homeini r.a. Upoređujući stavove, rečenice, pa i samu strategiju Revolucije sa Kur'anom i sunnetom postaje jasno da su isti zasnovani na svijetloj vjeri islamu i da nijedna rečenica nije navedena radi uljepšavanja ili političkog esejizma.

Pitanja i odgovori