Blagost

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Blag čovjek samo što nije vjerovjesnik.”[1]

Imam Ali, mir s njim: “Blagost je potpunost razuma.”[2]

Imam Ali, mir s njim: “Blagost vjernikovim poslovima daje red.”[3]

Imam Ali, mir s njim: “Ljepota čovjeka je u blagosti.”[4]

Imam Ali, mir s njim: “Ako nisi staložen trudi se da pokažeš staloženost, jer rijetko se neko poistovjećuje s nekom skupinom ljudi, a da ne bude blizu njih.”[5]

Imam Ali, mir s njim: “Dobroćudan čovjek je onaj koji podnosi svoga brata.”[6]

Imam Rida, mir s njim: “Čovjek neće biti pobožan dok ne bude dobroćudan.”[7]

Šta donosi blagost

Imam Ali, mir s njim: “Uvećanjem razuma uvećava se blagost.”[8]

Imam Ali, mir s njim: “Drži se blagosti jer je ona plod znanja.”[9]

Imam Ali, mir s njim: “Blagost i ustrajnost su blizanci čiji su učinak visoka stremljenja.”[10]

Plodovi blagosti

Imam Ali, mir s njim: “Ko postupa blago postat će ugledan.”[11]

Imam Ali, mir s njim: “Pobjednik je onaj ko ispolji blagost prema neprijatelju.”[12]

Imam Ali, mir s njim: “Prvo što blag čovjek dobiva ovom osobinom je to da ga ljudi pomažu protiv neznalice.”[13]

Imam Ali, mir s njim: “Blagost pri velikoj srdžbi čuva čovjeka od srdžbe Silnoga.”[14]

Imam Sadik, mir s njim: “Dovoljan ti je pomagač staloženost.”[15]

Objašnjenje blagosti

Imam Hasan, mir s njim, odgovorio je na pitanje šta podrazumijeva staloženost: “Pritajiti gnjev i vladati sobom.”[16]

Blagost pri srdžbi

Lukman, a.s.: “Blag čovjek se poznaje samo kada se rasrdi.”[17]

Imam Ali, mir s njim, na pitanje ko je najdobroćudniji od ljudi: “Onaj koji se ne srdi.”[18]

Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim: “Zaista me raduje čovjek kojeg njegova blagost spasi u trenucima srdžbe.”[19]

 

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 2, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović

[1] El-Bihar, 43/70/61.

[2] Gureru-l-hikem, 1055.

[3] Isto, 1420.

[4] Isto, 4718.

[5] Nehdžu-l-belaga, izreka 207.

[6] Gureru-l-hikem, 1111.

[7] El-Kafi, 2/111/1.

[8] Gureru-l-hikem, 4274.

[9] Isto, 6084.

[10] Nehdžu-l-belaga, izreka 460.

[11] El-Bihar, 77/208/1.

[12] Kenzu-l-fevaid, 1/319.

[13] Džami‘u-l-ahbar, 319/896.

[14] Gureru-l-hikem, 1776.

[15] El-Kafi, 2/112/6.

[16] El-Bihar, 78/102/2.

[17] Isto, 74/178/21.

[18] Emali-s-Saduk, 322/4.

[19] El-Kafi, 2/112/3.

Pitanja i odgovori