Metodologija (Odsjek za teologiju)

Duh traganja za istinom i težnje ka savršenstvu bili su temeljni motiv ljudskog roda u naučnim istraživanjima kroz povijest. Časni Kur’an kategorički poziva ljude da se koriste ovim sredstvima i život neobasjan zrakom nauke i učenja smatra ništavnim. U našem procesu istraživanja i otkrivanja zakonitosti koji vladaju u svijetu veoma je važno poznavanje metodologije, odnosno nauke koja nas uči putevima i metodama naučnih istraživanja. Svaka nauka oslanja se na sredstva i metode bez kojih naučna istraživanja ljudi ne bi dala željene rezultate. Prema tome, tragamo li za spoznajom detalja egzistencijalnog svijeta i preciznim vezama među fenomenima, moramo upotrijebiti čula i metodologiju empirijskih nauka, ako hoćemo otkriti univerzalnu spoznaju i tumačiti egzistencijalnu zbilju, potrebni su nam racionalni argumenti i filozofska metodologija, a ako, pak, imamo želju spoznajom osvjedočenja dokučiti jedinstvenu melodiju egzistencije i uskladiti se s njenim ljepotama, bit će nam potreban put srca i gnostička metodologija. Djelo „Metodologija“, autora Ebrāhīma Fethollahī, predstavlja vrijedan prilog metodologiji, ali i savremenoj epistemologiji obzirom da otvara i nudi odgovor na brojna epistemološka pitanja.

Pitanja i odgovori