Omalovažavanje

Zabrana omalovažavanja ljudi

Lukman, a.s., svome sinu: “O sinak moj, ne preziri nikoga zbog njegove stare odjeće, jer tvoj i njegov Gospodar je jedan.”[1]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Neka niko od vas ne omalovažava nikoga od Božijih stvorenja jer se ne zna ko je od vas Allahov prijatelj.”[2]

Imam Sadik, mir s njim: “Ko omalovaži vjernika siromaha, Allah će ga smatrati prezrenim sve dok se ne pokaje zbog preziranja.”[3]

Uzdržavanje od omalovažavanja vjernika

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Onoga ko ponizi vjernika ili vjernicu, ili ga omalovaži zbog njegovoga siromaštva ili malog imetka, Uzvišeni Allah će predstaviti pred svima, a potom će ga osramotiti.”[4]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ne preziri nikoga od muslimana, jer je zaista i mali od njih kod Allaha velik.”[5]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Dovoljno je sinu Ademovom od zla to da prezire svoga brata muslimana.”[6]

Imam Sadik, mir s njim: “Uzvišeni Allah kaže: ‘Ko bude ponižavao bilo koga od Mojih prijatelja, zaista je ušao u rat sa Mnom. Ja sam najbrži u pomoći Svojim prijateljima.’”[7]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 2, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović

[1] El-Bihar, 72/47/57.

[2] Isto, 75/147/21.

[3] Et-Temhis, 50/89.

[4] El-Bihar, 72/44/52.

[5] Tenbihu-l-havatir, 1/31.

[6] Isto, 2/122.

[7] El-Kafi, 2/351/5.

Pitanja i odgovori