Zanimanje

Zanimanje

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista Uzvišeni Allah voli zaposlena roba vjernika.”[1]

El-Hisal: “Uvijek kada bi Božiji Poslanik, s.a.v.a., pogledao u čovjeka i on bi mu se dopao, pitao bi: ‘Da li ima zanimanje?’ Ako bi odgovorili: ‘Nema zanimanja’, on bi rekao: ‘Izgubio je u mojim očima.’ Upitali bi: ‘Kako, Božiji Poslaniče?!’ On bi rekao: ‘Kada vjernik nema zanimanja, on živi na račun svoje vjere.’”[2]

Imam Ali, mir s njim: “Prihvatite se trgovanja, jer je u njemu vaša neovisnost o onome što je kod drugih ljudi. Allah, dž.š., voli povjerljiva roba sa zanimanjem.”[3]

Imam Sadik, mir s njim, je pitao jednog od svojih ashaba šta mu je zanimanje. On u odgovoru reče: “Žrtvovao bih sebe za tebe, napustio sam trgovanje.” Imam upita: “Zašto?!” “Zbog iščekivanja da vaš položaj bude priznat”, reče on. Imam na to reče: “Od tebe je ovakvo šta neobično. Nestat će ti imetak. Prihvati se trgovanja, traži Božiju blagodat, otvori svoja vrata, prostri svoju robu i traži od Gospodara svoga opskrbu.”[4]

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 1, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović

[1] Kenzu-l-‘ummal, 9199.

[2] Džami‘u-l-ahbar, 390/1084.

[3] El-Hisal, 621/10.

[4] Mustedreku-l-vesail, 13/10/14578.

Pitanja i odgovori