Hidžab

Vjerovjesniče, reci ženama svojim, i kćerima svojim, i ženama vjernika neka spuste haljine svoje niza se. To je najbliže (oprezu) da budu prepoznate i da ne budu uznemiravane. A Allah prašta i samilostan je.[1]

Imam Ali, mir s njim, svome sinu Hasanu, mir s njim: “Pokrij poglede njihove držeći ih pod hidžabom, jer strogost njihovog zastiranja je bolja i za tebe i za njih. Izlaženje njihovo u javnost nije gore od tvoga odobrenja nepouzdanom čovjeku da ih posjeti. Ako možeš udesiti da one ne upoznaju nikog drugom osim tebe, učini tako.”[2]

Imam Ali, mir s njim: “Sjedio sam sa Božijim Poslanikom, s.a.v.a., u Beki‘u jednog oblačnog i kišnog dana kada tuda prođe žena jašući na magarcu. Noga magarca upade u rupu i žena pade. Božiji Poslanik, s.a.v.a., okrenu lice. Prisutni rekoše: ‘Božiji Poslaniče, ona ima hlače na sebi.’ Božiji Poslanik tri puta ponovi: ‘Moj Bože, oprosti ženama koje imaju hlače na sebi! O ljudi, oblačite hlače jer one vas najbolje pokrivaju. Čuvajte hlačama žene vaše kada idu vani.’”[3]

Imam Ali, mir s njim: “Zaštita žene čini je sretnijom i njenu ljepotu postojanijom.”[4]

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 1, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović

[1] El-Ahzab, 59.

[2] Tuhafu-l-‘ukul, 86.

[3] Tenbihu-l-havatir, 2/78.

[4] Gureru-l-hikem, 5820.

Pitanja i odgovori