Pažnja prema Allahovom znanju i gledanju

وَ يَحْفَظُ عِلْمي وَ نَظَري إِلَيْهِ

“…Da pazi na Moje znanje o njemu i činjenicu da ga gledam.”

Ajeti

وَ مَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ‌ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ

A za dobro koje učinite Allah sigurno zna.[1]

وَ اتَّقُوا اللهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ

Allaha se bojte i da Allah sve zna – na umu imajte![2]

وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِى أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُ‌وهُ

I imajte na umu da Allah zna šta je u dušama vašim, pa Ga se pričuvajte[3]

إِن تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا

Iznosili vi šta u javnost ili to u sebi krili, pa Allah sve zna.[4]

يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَ لَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ وَ هُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْ‌ضَى مِنَ الْقَوْلِ وَ كَانَ اللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا

Oni se kriju od ljudi, ali se ne mogu sakriti od Allaha, a On je s njima i kad noću smišljaju riječi kojima On nije zadovoljan; Allah dobro zna sve ono što oni rade.[5]

إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْ‌ضِ وَ اللهُ بَصِيرٌ‌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Allah, sigurno, zna tajne Nebesa i Zemlje i Allah dobro vidi ono što radite.[6]

وَ كَفَى بِرَ‌بِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرً‌ا بَصِيرً‌ا

A dovoljno je to što Gospodar tvoj zna i vidi grijehe robova Svojih.[7]

Predaje

Božiji Poslanik, blagoslov i mir Božiji neka su s njim i njegovim, je rekao: “O Ebu Zerre, obožavaj Allaha kao da Ga vidiš, jer ako ti Njega ne vidiš, On tebe vidi.”[8]

Imam Sadik, mir s njim, o riječima Uzvišenog Allaha: A za onoga koji se položaja Gospodara svoga bojao, bit će dva perivoja,[9] rekao je: “Ko bude znao da ga Svevišnji Allah vidi i da čuje ono što kaže ili uradi, bilo dobro ili loše, pa ga to znanje odvrati od činjenja ružnih djela, on je onaj koji se bojao položaja Gospodara svoga i koji je dušu od prohtjeva uzdržao.”[10]

U Ebu Zerrovoj predaji stoji: “O Ebu Zerre, hoćeš li da te podučim riječima kojima će ti Allah Uzvišeni dati koristi?” Ebu Zerr odgovori: “Poduči me, o Božiji Poslaniče.” Poslanik, blagoslov i mir Božiji neka su s njim i njegovim, reče: “Čuvaj (sjećanje na) Allaha, i Allah će te čuvati; čuvaj (sjećanje na) Allaha, naći ćeš Ga pred sobom.”[11]

Rekao je Poslanik islama, blagoslov i mir Božiji neka su s njim i njegovim: “Neka se Allah smiluje robu koji se istinski stidi svoga Gospodara, pa sačuva glavu i ono što je u njoj, i trbuh i ono što on sadrži, i sjeća se kabura i truhljenja, i sjeća se da će na Sudnjem danu proživljen biti.”[12]

Imam Ali, mir s njim, je rekao: “Ko poboljša odnose između sebe i Allaha, Allah će poboljšati odnose između njega i ljudi.”[13]

Imam Sadik, mir s njim, proučio je ajet: Čovjek je sam protiv sebe dokaz,[14] a zatim je rekao: “Šta čovjek proizvodi iznoseći opravdanja ljudima suprotno od istine koju u vezi s njim Allah zna? Poslanik, blagoslov i mir Božiji neka su s njim i njegovim, govorio bi: ‘Ko nešto zataji, Allah će na njega navući ogrtač od toga što je zatajio, pa ako je dobro, i ogrtač će biti dobar, a ako je loše, i ogrtač će biti loš.’”[15]

Objašnjenje

Svakome ko posjeduje makar i najnižu razinu vjere u Allaha jasno je da Uzvišeni Allah ima znanje o njemu i da ga vidi. Što se tiče kakvoće Allahovog znanja o čovjeku i Allahovog motrenja na čovjeka, ona je skrivena običnim vjernicima, pa čak i vjernicima na višoj razini, a jedino je poznaju oni kojima je Allah otvorio srčani vid i podigao zastore sa njihovih iskonskih priroda.

Iako puko obraćanje pažnje na ove dvije činjenice, tj. na Allahovo znanje i Njegovo posmatranje svakog vjernika, nije teško, pažnju na njih u svakom trenutku, pri svakom činu pokornosti i nepokornosti i pri svim poslovima vezanim za Svijet prirode ljudi veoma teško postižu, osim onih koje je Uzvišeni Allah zaštitio. U ovom dijelu predaje Uzvišeni je i rekao: “…pazi na Moje znanje o njemu i činjenicu da ga gledam”,[16] a nije rekao: “…zna za Moje znanje o njemu i činjenicu da ga gledam.”

Brojni su učinci koje će čovjek ostvariti bude li strogo nadzirao ove dvije zbilje, a na neke od tih učinaka ukazuju prethodno navedeni ajeti i predaje, pored toga što je u samoj predaji s Miradža Uzvišeni Allah istakao da će ovakvog čovjeka uvesti u Džennet.

Izvor: Ali Se'adet Perver, Tajne s Miradža, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo,2012., sa arapskog preveli: Ensar Karaman i Akbaš Lutfi

[1] El-Bekare, 215.

[2] El-Bekare, 231.

[3] El-Bekare, 235.

[4] El-Ahzab, 54.

[5] En-Nisa, 108.

[6] El-Hudžurat, 18.

[7] El-Isra, 17.

[8] Biharu-l-envar, sv. 77, str. 74.

[9] Er-Rahman, 46.

[10] El-Kafi, sv. 2, str. 80, predaja 1.

[11] Biharu-l-envar, sv. 74, str. 89.

[12] Isto, sv. 68, str. 336, predaja 21.

[13] Isto, predaja 12.

[14] El-Kijame, 14.

[15] Biharu-l-envar, sv. 71, str. 368, predaja 18.

[16] Predaja s Miradža, poglavlje 5.

Pitanja i odgovori