Jean Jacques Rousseau

Žan Žak Ruso (Jean Jacques Rousseau), francuski filozof, autor teorije o društvenom ugovoru. Rođen je u Ženevi 1712. godine, ali je otišao u Pariz i u njemu ostao živjeti sve do smrti 1778. godine, nakon što je svijetu ponudio svoju teoriju o društvenom ugovoru te neka uvjerenja koja je za života tajio i od mnogih bliskih prijatelja.

Smatrao je da djetetu treba pružiti takav odgoj koji će u njegovoj ličnosti razviti vlastite prirodne obdarenosti, bez ikakvog uplitanja i utjecaja drugoga. Njegovi stavovi još uvijek su aktuelni, a njegovu misao i danas mnogi proučavaju.

Bio je oduševljen vjerovjesnikom Muhammedom. Govorio je:

“Svijet sve do danas nije upoznao čovjeka, osim Muhammeda, kojem je pošlo za rukom da preobrati ljudske umove i srca od obožavanja kipova u obožavanje Jednoga Boga.

A da svoj život nije započeo kao iskren i pouzdan čovjek ne bi mu povjerovali njemu najbliži ljudi, osobito onda kada mu je s Neba došla Objava sa zadatkom da je promiče među svojim narodom, narodom sirovih umova i srca. Ali, Nebo, koje ga je svojom providnošću odabralo da nosi Objavu, pripremalo ga je još od malih nogu, tako da je izrastao osposobljen, volio prirodu i naginjao povlačenju iz javnosti kako bi bio sam sa sobom.

Povlačenje u osamu je, međutim, takav samoodgojni čin kakav su sposobni preduzeti samo ljudi koji oblikuju život. Muhammedovo povlačenje u osamu imalo je taj smisao. Ljudi poput Muhammeda, koje priprema Nebo, drže sve uzde života jer upravo oni provode ispravan život. Stoga je Muhammed uspio u pogledu svoje Objave, pošlo mu je za rukom da uvjeri svoj narod – čiji su umovi bili obilježeni tvrdoćom, a srca grubošću – da je Stvoritelj ovoga svijeta jedan i da nema sadruga u Božanstvenosti svojoj, pa su povjerovali u nj i u ono što je govorio.

Muhammedova Objava je snažna, ona mu je podarila snagu i on je s tom snagom širio Božiju Poruku, koja je nailazila na izvanredan odziv. Kad god bi Muhammed htio privući pripadnike svoga naroda sebi, on bi im učio Kur'an i tako ih poticao da od njega sami traže da im naredi ono što Allah želi za širenje islama u svijetu, tako da su oni s Kur'anom izlazili kao pobjednici i osvajali carstva. A da je Muhammed poživio duže nego što je živio, islam i njegov Poslanik zagospodarili bi cijelim svijetom!”

Izvor: Ahmed Hamid, Islam i Poslanik u očima drugih, Fondacija “Mulla Sadra”, 2011., s arpaskog preveo Mustafa Prljača

Pitanja i odgovori