Dobročinstvo

Dobročinstvo

Allah zahtijeva da se svačije pravo poštuje, dobro čini, i da se bližnjima udjeljuje, i razvrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje; da pouku primite, On vas savjetuje.[1]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Srca su sklona ljubavi prema onome ko nam učini dobro i mržnji prema onome ko učini zlo.”[2]

Imam Ali, mir s njim: “Čvrsto se drži dobročinstva, jer je to najbolji usjev i roba najveće dobiti.”[3]

Imam Ali, mir s njim: “Zaista je robovima dobročinstvo divna zaliha za proživljenje!”[4]

Imam Ali, mir s njim: “Zekat za pobjedu je dobročinstvo.”[5]

Imam Ali, mir s njim: “Ko čini mnogo dobra, njegova braća ga vole.”[6]

Imam Ali, mir s njim: “Srcima se vlada dobročinstvom.”[7]

Dobročinstvo prema onome ko učini zlo

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Učini dobročinstvo onome ko tebi učini loše djelo!”[8]

Imam Ali, mir s njim: “Tvoje dobročinstvo neprijateljima i onima koji ti žele zlo više ostavlja traga na njih od tvoga zlodjela, i ono je povod da se poprave.”[9]

Objašnjenje dobročinstva

Tefsir Nuri-s-sekalejn o Božijim riječima: Onaj ko se sasvim preda Allahu, a uz to čini dobra djela: Prenosi se da je Božiji Poslanik, s.a.v.a., upitan o dobročinstvu i da je odgovorio: “Da robuješ Allahu kao da Ga vidiš, a ako ti Njega ne vidiš, On tebe vidi.”[10]

Ko učini dobro djelo, učinio ga je za sebe

Ako činite dobro – sebi ga činite, a ako činite zlo – činite ga na svoju štetu.[11]

Imam Ali, mir s njim: “Zaista, ako učiniš dobro, time si svoju dušu oplemenio i sebi si učinio dobro. Ako učiniš zlodjelo, sebe si ponizio i sebi si štetu nanio.”[12]

Rezultat dobročinstva mnogobožaca

Selman ibn Amir Ed-Dabbejj: “Rekao sam: ‘O Božiji Poslaniče, otac mi je ugošćavao ljude, iskazivao poštovanje komšijama, ispunjavao ugovore i pomagao u nesrećama. Kakvu on korist ima od toga?’ Poslanik je pitao: ‘Da li je on bio mnogobožac?’ Rekao sam: ‘Da.’ Poslanik je rekao: ‘Neće imati koristi od toga. Međutim, oni koji ostaju nakon njega nikada neće imati teškoća, neće biti poniženi i neće biti u neimaštini.’”[13]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera Mudrosti 2, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012, sa arapskog preveo Amar Imamović

[1] En-Nahl, 90.

[2] Tuhafu-l-‘ukul, 37.

[3] Gureru-l-hikem, 6112.

[4] Isto, 9912.

[5] Isto, 5450.

[6] Isto, 8473.

[7] Isto, 4339.

[8] Kenzu-l-fevaid li-l-Keradžeki, 2/31.

[9] Gureru-l-hikem, 3637.

[10] Nurus-s-sekalejn, 1/553/579.

[11] El-Isra, 7.

[12] Gureru-l-hikem, 3808.

[13] Kenzu-l-‘ummal, 16489.

Pitanja i odgovori