Oprosni hadž

Hadž u leksičkom smislu znači ‘namjera posjete’, dok u šerijatskoj tradiciji označava namjeru posjete Božijoj kući i obavljanje propisa u vezi s hadžom.

Od dana kada je časni Poslanik, mir i blagoslovi Božiji neka su s njim i porodicom njegovom, došao u Medinu, do 10. godine po Hidžri nije imao priliku obaviti hadž, a samo je tri puta obavio umru. Nakon učvršćenja islama na Arabijskom poluotoku i nakon što su različite regije prihvatile islam, Poslanik, mir i blagoslovi Božiji neka su s njim i porodicom njegovom, slijedeći kur’anski ajet: i oglasi ljudima hadž! – dolaziće ti pješke i na kamilama iznurenim; dolaziće iz mjêstā dalekih (El-Hadždž, 27), najavio je svoj odlazak na hadž. Vjernici koji su čuli za Poslanikov odlazak na hadž okupili su se u Medini i spremili da budu saputnici Poslaniku, mir i blagoslovi Božiji neka su s njim i porodicom njegovom, i s njim obave hadž. Budući da je ovo bio posljednji Poslanikov hadž, poznat je kao Oprosni hadž.

Poslanik je imao običaj, kada bi se spremao na put, odrediti svoga zamjenika koji će se brinuti o poslovima zajednice dok je on odsutan. Ovom prilikom izabrao je Ebu Dudžaneta za svog zamjenika u Medini. Poslanik, mir i blagoslovi Božiji neka su s njim i porodicom njegovom,  krenuo je iz Medine u ponedjeljak, pet posljednjih dana mjeseca zul-kadea. Prenosi se da je izašao iz kuće uređujući kosu uljem, a lice mu je blistalo.

Kada je karavana stigla do mjesta Zul-Hulejfa, Poslanik, mir i blagoslovi Božiji neka su s njim i porodicom njegovom, odjenuo je ihram, što su učinili i ostali njegovi saputnici. Četvrtog dana zul-hidžeta Poslanik, mir i blagoslovi Božiji neka su s njim i porodicom njegovom, ušao je u Mekku a potom kroz kapiju Beni Šejbe u Mesdžidul-haram i obavio umru.

Onima koji sa sobom nisu poveli kurbane, Poslanik je rekao da nakon što potkrate kosu, mogu skinuti ihrame. Budući da je on sa sobom poveo kurbane, ostao je u ihramu sve dok ih nije žrtvovao na Mini.

Hazreti Ali sa svojim saputnicima krenuo je iz Jemena prema Mekki da se pridruži Poslaniku, mir i blagoslovi Božiji neka su s njim i porodicom njegovom, vodeći sa sobom trideset sedam kurbana.

Poslanik, mir i blagoslovi Božiji neka su s njim i porodicom njegovom, 8. zul-hidžeta otišao je s Mine na Arefat kako bi počeo s propisima hadža da bi do izlaska sunca devetog dana bio na Mini, a zatim se uputio prema Arefatu i tamo smjestio u svoj šator.

Na Arefatu, nakon obavljenog namaza, održao je hutbu koju su neki njegovi prijatelji ponavljali kako bi je čuli i oni koji su bili udaljeniji od Poslanika, mir i blagoslovi Božiji neka su s njim i porodicom njegovom.

U svojoj izvanrednoj hutbi Poslanik, mir i blagoslovi Božiji neka su s njim i porodicom njegovom, naglasio je da je krv i imetak muslimana sveta do Sudnjeg dana, a da ono što je bilo u doba džahilijeta treba biti zaboravljeno, s obizrom na to da je krvna osveta kod Arapa imala poseban značaj. Naredio je vraćanje amaneta njihovim vlasnicima te naglasio zabranjenost kamate.

Posebno je naglasio muškarcima kakva prava imaju žene te da se prema njima ophode na najbolji mogući način s obzirom na to da su one njihov, Bogom dat amanet.

Kazavši kako su vjernici braća, rekao je da im ostavlja iza sebe dvije vrijedne stvari kojih, ako se budu držali, neće zalutati – jedna je Božija Knjiga a druga je njegov govor i sunnet. Po završetku je pogledao u nebo kazavši: “Bože, budi mi svjedok da sam dostavio Tvoj govor.”

Na Arefatu je ostao do zalaska sunca devetog dana. Kada je sunce zašlo i kada je tama već počela preovladavati, pohitao je prema Muzdelifi. Ujutro desetog dana krenuo je prema Mini, obavio ono što se na Mini treba obaviti i na taj način poučio vjernike propisima hadža. Ovaj hadž  nazvan je Oprosni hadž, Islamski hadž, Hadž obznane, Potpuni hadž, Završni hadž.

Na putu povratka u Medinu Poslaniku, mir i blagoslovi Božiji neka su s njim i porodicom njegovom,  objavljen je ajet:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّـهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّـهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

O, Poslaniče! Ti obznani šta ti se od Gospodara tvoga objavi! A ako to ne učiniš, tad poslanicu Njegovu ti obznanio nisi. A Allah će te od svijeta štititi, Allah na Pravu Stazu narod nevjernički neće uputiti. (El-Ma’ide, 67).

Tada je, kod mjesta Gadir Hum, Poslanik, mir i blagoslovi Božiji neka su s njim i porodicom njegovom, naredio da se zastane, iako mjesto nije bilo pogodno za stajanje.

Nakon što se kolona skupila na jednom mjestu, Poslanik, mir i blagoslovi Božiji neka su s njim i porodicom njegovom, obratio se govorom u kojem je najavio svoj skori odlazak, te da ostavlja u  amanet dvije važne stvari  – Božiju knjigu i svoj Ehli-bejt.

Ovaj Oprosni hadž ima ključnu ulogu u islamskoj povijesti što, naravno, treba naknadno razmatrati.

 

Autor: Hasan Kazi Hani

Prevod s perzijskog: Amina Čorak


[1]Zbirka hadisa Kenzul-‘ummal, sv. 13, str. 104.

 

Pitanja i odgovori