Zul-hidže

Ovaj mjesec je posljednji mjesec u islamskom lunarnom kalendaru i jedan od poštovanih i istaknutih mjeseci u godini. Zove se Zul-Hidža jer se u njemu obavljaju obredi hadža. Ovaj mjesec je dio svetih mjeseci (Zul-Kade, Zul-Hidža, Muharrem i Redžeb) koji imaju poseban ugled, a borba u tim mjesecima, zbog određenih ajeta poput ajeta 217. u suri Al-Bekare, je zabranjena. Zul-Hidža se također smatra jednim od hodočasničkih mjeseci (ševval, Zul-Kade i Zul-Hidža).

Prvih deset dana ovog mjeseca su poznati kao poznati dani u godini i posebni dani za obavljanje hadža i zijarata svetišta. U ovom mjesecu se također nalaze neki važni događaji i vjerski praznici poput Kurban-bajrama, Eid al-Ghadir, događaja Mubahale i mnogi drugi. Neki istraživači smatraju da se prva dekada Zul-Hidže temelji na ajetu 142. u suri A'raf, gdje je spomenuto da je Musa, a.s., boravio trideset noći i dodao deset, čime je ukupno četrdeset noći postao određeni vremenski period.

U nekim hadisima se spominju deset noći koje se spominju u ajetima 1-2 sure Fadžr, a to su noći prve dekade ovog mjeseca. U suri Hax, ajet 28, Allah spominje “određene dane” (ayyām ma'lūmāt) u kontekstu obveze hadža, kojih vjernici trebaju biti svjesni. Jedno od poznatih tumačenja “određenih dana” u hadisima odnosi se na prva deset dana mjeseca Zul-Hidže. To ukazuje na veličanstvenost dana i noći ovih deset dana.

Poslanik Muhammed (mir i blagoslov neka su s njim) je rekao: “Nijedni dani nisu veći u Allahovim očima u pogledu dobrih djela od ovih dana (prva desetka mjeseca Zul-Hidže).”

Osim prvih deset dana, koji su poznati kao “određeni dani”, za neke posebne dane ovog mjeseca se koriste posebni nazivi u Kuranu i hadisima, kao što su dan Tarwije za osmi dan, dan Arefata i dan Mšhuda za deveti dan, Kurban-bajram ili Eid al-Adha za deseti dan, određeni dani (masdudat) za 20.3. ajet sure El-Bekara, dani Tašrika i dani Mine za jedanaesti do trinaesti dan, dan Wuqf za jedanaesti dan, dan Nefar i prvih Nefar za dvanaesti dan, dan Drugog Nefara i Sadar za trinaesti dan, te dan Hasabe (simbolično bacanje kamenja) za trinaesti dan.

Pitanja i odgovori