Hazreti Hamza sa stanovišta Kur’ana

Ako pogledamo u ajet:

وَالَّذِینَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِی سَبِیلِ اللّه  وَالَّذِینَ آوَوا وَنَصَرُوا أُوْلَئِکَ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَقّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ کَرِیمٌ

Oni koji vjeruju i isele se, i bore se na Allahovom putu, i oni koji daju sklonište i pomažu – oni su, zbilja, pravi vjernici – njih čeka oprost i obilje plemenito.[1]

onda svjedočimo da je Hamza ibn Abdul-Muttalib na čelu tih istinskih vjernika, jer on je povjerovao u najtežim uslovima, pomogao je Božijeg Poslanika, s.a.v.a. i dao mu utočište od neprijatelja kada su se svi skupili u borbi protiv njega.

Nailazeći na ajet

 لاَیَسْتَوِی مِنْکُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَ قَاتَلَ أُوْلَئِکَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنْ الَّذِینَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا..

Nisu jednaki među vama oni koji su davali priloge prije pobjede i lično se borili – oni su na višem stupnju od onih koji su poslije davali priloge i lično se borili...[2]

opet hazreti Hamzu možemo pronaći u prvom redu vjernika, jer se borio protiv neprijatelja i pridružio se prvim šehidima islama.

U časnom Kur’anu postoje mnogi ajeti čiji je povod objave, po mišljenju komentatora Kur’ana i hadisa, bio hazreti Hamza, a Uzvišeni Bog je ovim nebeskim lancem kroz objavu udario pečat na njegovo ime, njegovu ustrajnost u odbrani islama i pohvalio je njegov način prihvatanja šehadeta.

Mi ćemo ovom prilikom navesti pet ajeta.

1.

هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِی رَبِّهِمْ فَالَّذِینَ کَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِیَابٌ مِنْ نَارٍ یُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمْ الْحَمِیمُ

Ova dva protivnička tabora spore se oko Gospodara svoga; onima koji ne budu vjerovali biće odijela od vatre skrojena, a ključala voda biće na glave njihove ljevana;[3]

U Buharijevom i Muslimovom Sahihu i Tirmizijevom Sunenu se kaže da je hazreti Ebu Zerr kazao: “Ovaj ajet je objavljen o dvije skupine, prvoj – upornim zagovarateljima islama i drugoj – zakletim neprijateljima islama.” Prvu skupinu čine hazreti Ali, Hamza i Ubejd, a drugu Velid, Utbe i Šejb – sve velikani Kurejšija, koji su u Bici na Bedru stajali suprotstavljeni jedni drugima.

U tefsiru Furat Kufi se kaže da je Božiji Poslanik, s.a.v.a., nakon objave ovog ajeta rekao: “Na Sudnjem danu će ova prva trojica sijati poput dijamanta među vjernicima, baš kao što će se i ova druga trojica isticati među nevjernicima.”

2.  

مِنْ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوااللّه عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلاً

Ima vjernika koji ispunjavaju zavjet dat Allahu, ima ih koji su poginuli, i ima ih koji to očekuju – nisu ništa izmijenili[4]

U tefsiru Ebi Džarud od Imama Sadika se prenosi da je rekao kako je ovaj ajet o Hamzi, Džaferu i Aliju. Dio ajeta مَنْ قَضَی نَحْبَهُ odnosi se na Hamzu i Džafera, a مَنْ یَنْتَظِر na Alija ibn Ebi Taliba.

Ibn Hadžer Meki prenosi: “Hazreti Ali je bio na mimberu u Kufi kada su ga upitali o spomenutom ajetu, pa je kazao:  أللّهمَّ غُفْرا – ovaj ajet je u vezi sa mnom i mojim amidžom Hamzom i Ubejdom. Ubejd je postao šehid na Bedru, Hamza na Uhudu, dok ja čekam najnemilosrdnijega iz ovog ummeta da krvlju moje glave oboji moju bradu. O ovome me je obavijestio moj voljeni Poslanika, s.a.v.a.”

U tefsiru Furat Kufi od Ibn Abbasa se prenosi da je ovaj ajet objavljen u vezi s trojicom vjernika svjesnih Boga i dobročinitelja, a to su Ali ibn Ebi Talib, Hamza i Ubejd i o trojici idolopoklonika, a to su: Utba, Šejba i Velid ibn Utba. Ibn Abbas dodaje da su to bile dvije skupine koje su zaratile na Bedru. Ali je ubio Velida, Hamza Utbu, a Ubejd Šejba.

3.

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوااللّه وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ

O vjernici, bojte se Allaha i budite s onima koji su iskreni![5]

Tabarsi o vanjskom objektu riječi sadikin spomenutoj na kraju ajeta kaže da postoji nekoliko mogućnosti, te navodi da su iskreni u ovom ajetu upravo one osobe koje je Uzvišeni Bog u drugom ajetu opisao riječima Ima vjernika koji ispunjavaju zavjet dat Allahu, ima ih koji su poginuli,..ovo se odnosi na Hamzu ibn Abdul-Mutaliba i Džafera ibn Ebi Taliba, a nastavak ajeta i ima ih koji to očekuju[6]–  na Alija Ibn Ebi Taliba.

4.

وَمَن يُطِعِ اللَّـهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَـٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّـهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَـٰئِكَ رَفِيقًا 

Oni koji su poslušni Allahu i Poslaniku biće u društvu vjerovjesnīkā, i pravednīkā, i šehīdā, i dobrih ljudi, kojima je Allah milost Svoju darovao. A kako će oni divni drugovi biti![7]

Šejh Tusi prenosi od Enesa ibn Malika da je jednog dana klanjao sabah-namaz sa Božijim Poslanikom, s.a.v.a. Nakon namaza Poslanik je ostao s nama u društvu, a ja sam ga upitao: “O Božiji Poslaniče, ako možete protumačite nam ajet Oni koji su poslušni Allahu, nakon čega je kazao: ‘Nebijin u ovom ajetu sam ja, sidikin moj nasljednik Ali, šuhada moj amidža Hamza, dok se salihin odnosi na moju kćerku Fatimu i njena dva sina Hasana i Husejna.’”

5.

مَنْ کَانَ یَرْجُو لِقَاءَاللّه فَإِنَّ أَجَلَ اللّه لاَآتٍ وَ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ × وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا یُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ

Onaj ko se boji susreta sa Allahom – pa, doći će, sigurno, Dan obećani; a On sve čuje i sve zna! A onaj ko se bori – bori se samo za sebe.[8]

Husejn ibn Said prenosi od Ibn Abbasa da je ovaj ajet objavljen povodom Beni Hašima, a njima su pripadali Hamza ibn Abdul Mutalib i Ubejd ibn Haris, nakon čega Ibn Abbas dodaje da je o njima objavljen ajet A onaj ko se bori – bori se samo za sebe.

Hazreti Hamza u predajama Božijeg poslanika, s.a.v.a

Kratko ćemo se osvrnuti na vrline hazreti Hamze kroz predaje časnog poslanika Muhammeda, s.a.v.a. koje su do nas došle.

Šejh Suduk uz opširan hadis čiji lanac prenosilaca se oslanja na hazreti Selmana prenosi: “U dane bolesti Božijeg Poslanika, koji su završili njegovim preseljenjem, sjedio sam pored njegove postelje kada je ušla u sobu hazreti Fatima. Ugledavši njegovu veliku slabost zaplakala bi. Da bi je utješio pričao bi joj o blagodatima koje je Uzvišeni Bog podario Ehli-bejtu, sve dok nije stigao o ovog dijela: …‘Kćeri, mi smo Ehli-bejt, Bog nam je podario šest osobina koje nikada prije nikome nije dao, niti će dati u budućnosti, naš poslanik je predvodnik svih poslanika i vjerovjesnika i to je tvoj otac, a njegov nasljednik je Ali, tvoj suprug, dok je predvodnik šehida Hamza ibn Ebi Talib, amidža tvoga oca.’ Fatima je kazala: ‘O Božiji Poslaniče, da li je on predvodnik samo onih šehida koji su s njim dosegnuli šehadet?’ Poslanik odgovori: ‘Ne, on je predvodnik svih šehida od prvih do posljednjih, osim vjerovjesnika i mojih nasljednika.’”

S obzirom na sadržaj ovog hadisa, postaje jasno da su hazreti Hamza i hazreti Husejn predvodnici šehida i ovaj nadimak će zauvijek pripadati njima, s tom razlikom što je hazreti Husejn čak i u odnosu na hazreti Hamzu vođa, dok je hazreti Hamza predvodnik ostalim šehidima.

Šejh Suduk prenosi od Enesa ibn Malika da je Božiji Poslanik, s.a.v.a., rekao: “Mi, djeca Abdul-Mutalibova smo predvodnici u Džennetu: Muhammed, Hamza, Džafer, Ali, Fatima, Hasan, Husejn i Mehdi, neka su Božiji blagoslovi s njima svima.

Suduk prenosi od Imama Sadika, a on od Božijeg Poslanika, s.a.v.a. da je rekao: “Najomiljeniji brat mi je Ali ibn Ebi Talib, a najobiljeniji amidža Hamza.”

Kulejni od Imama Sadika prenosi da je kod Božijeg Poslanika, s.a.v.a., došao neki čovjek i kazao: “O Božiji Poslaniče, rodio mi se sin, kako da mu nadijem ime?” “Daj mu ime Hamza, jer mi je to najomiljenije ime.”

 

Izvor: http://wiki.ahlolbait.com

Prijevod: Amina Čorak

 [1] El-Enfal, 74.

[2] El-Hadid,10.

[3] Hadždž, 19.

[4] El-Ahzab, 23.

[5] Et-Tevba, 119.

[6] El-Ahzab, 23.

[7] En-Nisa, 69.

[8] Ankebut, 5-6

Pitanja i odgovori