Vrijednost moljenja

Briga o moljenju

Kur'an:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِ‌يبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْ‌شُدُونَ

A kad te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se moliocu kada Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na Pravom putu.[1]

Hadis:

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „U koga se nađe četvero, biće siguran na Dan najvećeg straha: …I za potrebu svoju on moli Gospodara svoga.“[2]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Nema čovjeka koji putuje nekom dolinom pa ispruži svoje ruke sjećajući se Boga i moleći, a da Bog tu dolinu ne ispuni dobrima, bila ta dolina velika ili mala.“[3]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ko bude mnogo molio meleki govore: ‘Glas poznat, moljenje uslišano i potreba ispunjena.“[4]

Briga Božijih prijatelja o moljenju

Kur'an:

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ‌ إِبْرَ‌اهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّـهِ تَبَرَّ‌أَ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَ‌اهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ

A što je Ibrahim tražio oprost za svoga oca bilo je samo zbog obećanja koje mu je dao. A čim je shvatio da je njegov otac Allahov neprijatelj, on ga se odrekao. Ibrahim je zaista bio pun sažaljenja i trpeljiv.[5]

وَزَكَرِ‌يَّا إِذْ نَادَىٰ رَ‌بَّهُ رَ‌بِّ لَا تَذَرْ‌نِي فَرْ‌دًا وَأَنتَ خَيْرُ‌ الْوَارِ‌ثِينَ ﴿٨٩ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِ‌عُونَ فِي الْخَيْرَ‌اتِ وَيَدْعُونَنَا رَ‌غَبًا وَرَ‌هَبًا ۖ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ

I Zekerijau se, kada zamoli Gospodara svoga: “Gospodaru moj, ne ostavljaj me sama, a Ti si najbolji nasljednik!“ – odazvasmo i, učinivši mu ženu plodnom, Jahjaa mu poklonismo. Oni su žurili da što više dobra učine i molili su Nam se u nadi i strahu, i bili su prema Nama ponizni.[6]

Hadis:

U djelu Ez-Zuhd Ibnu-l-Mubareka se prenosi od Abdullaha ibn Šeddada: „Neko je upitao: ‘O Allahov Poslaniče, ko je pun sažaljenja?’ Odgovorio je: ‘Pun sažaljenja je ponizni, uporni molilac koji skrušeno moli’, a potom je proučio: Ibrahim je zaista, bio pun sažaljenja i trpeljiv.'“[8]

Napredovanje u moljenju

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Čuvaj Boga, On će Tebe čuvati; pazi na Boga, naći ćeš Ga pred sobom; budi svjestan Boga Svevišnjeg u izobilju, On će znati za tebe u tegobi; kada išćeš, išći od Boga, a kada tražiš pomoć, traži je od Boga Svevišnjeg!“[9]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ko bude opskrbljen sa troje, opskrbljen je dobrom oba svijeta: zadovoljstvom sudbinom, strpljivošću u iskušenju i moljenjem u izobilju.“[10]

Jezgro robovanja

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Moljenje je jezgro robovanja: neće propasti ko s moljenjem živi.“[11]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Tražite pomoć od Boga za vaše potrebe; Njemu pribjegavajte u vašim nevoljama i skrušeno Mu se obraćajte i molite Ga, jer moljenje je jezgro robovanja!“[12]

Najbolje robovanje

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Najbolji vid robovanja je moljenje.“[13]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Nema ničeg dražeg Bogu Svevišnjem od toga da se od Njega išće.“[14]

Oružje vjernika

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zaista, oružje vjernika je moljenje.“[15]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Moljenje je oružje vjernika, stub vjere i svjetlost Nebesa i Zemlje.“[16]

Obuhvat sudbine

U zbirci Sunen Tirmizija se prenosi od Ebu Huzamea, koji je prenio od svoga oca: „Pitao sam Allahova Poslanika, s.a.v.a.: ‘O Allahov Poslaniče, šta misliš o zapisima koje sebi tražimo, lijeku kojim se liječimo i bogobojaznosti kojom se štitimo – da li to odvraća išta od sudbine Božije?’ Odgovorio je: ‘To je dio Božije sudbine.'“[17]

 

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 3, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković


[1] El-Bekare, 186.

[2] Tenbihu-l-havatir, sv. 2, str. 237.

[3] Sevabu-l-a‘mal, str. 183, predaja 1.

[4] Kenzu-l-‘ummal, sv. 15, str. 866, predaja 43445.

[5] Et-Tevbe, 114.

[6] El-Enbija, 89-90.

[7]. الزهد لابن المبارك: ص 405 ح 1153.

[8] Ez-Zuhd libni-l-Mubarek, str. 405, predaja 1153.

[9] Kitabu Men la jehduluhu-l-fekih, sv. 4, str. 412 predaja 5900.

[10] Musekkinu-l-fuad, str. 49.

[11] Ed-Da‘vat, str. 18, predaja 8.

[12] ‘Uddetu-d-da‘i, str. 34.

[13] ‘Uddetu-d-da‘i, str. 35.

[14] El-Kafi, sv. 4, str. 21, predaja 4.

[15] Sevabu-l-a‘mal, str. 45, predaja 1.

[16] El-Kafi, sv. 2, str. 468, predaja 1.

[17] Sunenu-t-Tirmizi, sv. 4, str. 399, predaja 2065.

Pitanja i odgovori