Iskrenost (ihlas)

Vrijednost iskrenosti

Kur'an:

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ

„E tako mi dostojanstva Tvoga“ – reče –  „sigurno ću ih sve na stranputicu navesti, osim Tvojih među njima robova iskrenih.“[1]

Hadis:

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Stepeni vjernika se međusobno odlikuju  iskrenošću.“[2]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Radi za jedan cilj, biće ti dovoljno za sve ciljeve!“[3]

Sa iskrenošću je i malo djela dovoljno

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Učini srce iskrenim, biće ti dovoljno i malo od djela!“[4]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Budi iskren u vjeri, biće ti i malo od djela dovoljno!“[5]

Uloga iskrenosti u primanju djela

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Kada činiš bilo koje djelo, čini ga u ime Boga iskreno, jer On sigurno neće primiti od Svojih robova, osim ono što je iskreno.“[6]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Radite svoja djela u ime Boga iskreno jer, zaista, Bog neće primiti, osim ono što je učinjeno iskreno u ime Njegovo.“[7]

Znak iskrenog

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je prenio odgovor Džibrila, mir s njim, kada ga je Vjerovjesnik, s.a.v.a., pitao o značenju iskrenosti: „Iskren je onaj koji ne išće od ljudi ništa dok to sam ne nađe, a kada to nađe, zadovoljan je; kada u njega ostane bilo šta, daje to u ime Boga; onaj ko ne išće od stvorenja potvrđuje da robuje samo Bogu Svevišnjem; a kada zaima i zadovoljan bude, zadovoljan je Bogom i Bog Svevišnji je zadovoljan njime; a kada daje u ime Boga, on je na stepenu pouzdanja u Gospodara svoga.“[8]

Plodovi iskrenosti

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Neće čovjek biti iskren prema Bogu Svevišnjem četrdeset jutara, a da vrela mudrosti neće poteći iz srca njegova jezikom njegovim.“[9]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Bog Svevišnji je rekao: ‘Neću pogledati u srce bilo kojeg čovjeka i saznati njegovu ljubav za iskrenom poslušnoću Meni u ime Mene i za zadovoljstvo Moje, a da neću preuzeti na Sebe njegovo popravljanje i vođenje.“[10]

 

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 3, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković


[1] Sad, 82 – 83.

[2] Tenbihu-l-havatir, sv. 2, str. 119.

[3] Kenzu-l-‘ummal, sv. 3, str. 23, predaja 5260.

[4] Biharu-l-envar, sv. 73, str. 175, predaja 15.

[5] Kenzu-l-‘ummal, sv. 3, str. 23, predaja 5257.

[6] Mekarimu-l-ahlak, sv. 2, str. 352, predaja 2660.

[7] Kenzu-l-‘ummal, sv. 3, str. 23, predaja 5258.

[8] Me‘ani-l-ahbar, str. 261, predaja 1.

[9] ‘Ujunu ahbari-r-Rida, sv. 2, str. 69, predaja 321.

[10] Biharu-l-envar, sv. 85, str. 136, predaja 16.

Pitanja i odgovori