Pripremanje ljudi za gostovanje kod Boga Svevišnjeg

Vjerovjesnikove, s.a.v.a., poruke kod nastupanja mjeseca Ramazana

Imam Bakir, mir s njim, je rekao: „Allahov Poslanik, s.a.v.a., pred dolazak mjeseca Ramazana, kada su bila preostala još tri dana od mjeseca Šabana, rekao je Bilalu: ‘Pozovi ljude!’ Ljudi su se okupili, on se popeo na minber, izrekao pohvalu i zahvalio Bogu te rekao: ‘O ljudi, zaista vas je ovim mjesecom Bog odlikovao, i on vam je stigao; on je prvak mjeseci; jedna noć u njemu je bolja od hiljadu mjeseci; u njemu se zatvaraju vrata Vatre, a otvaraju kapije džennetske; onoga ko ga dočeka pa mu u njemu ne bude oprošteno neka Bog udalji od milosti Svoje; onoga ko bude sa svojim roditeljima pa mu ne bude oprošteno neka Bog udalji od milosti Svoje; onoga u čijem prisustvu budem spomenut pa ne prizove na mene blagoslov Božiji i Bog mu ne oprosti neka Bog udalji od milosti Svoje.'“[1]  

U djelu El-Kafi se prenosi od Džabira, koji je prenio od Imama Bakira, mir s njim: „Allahov Poslanik, s.a.v.a., se licem okrenuo prema ljudima i rekao: ‘O ljudi, kada se pojavi mlađak mjeseca Ramazana okuju se buntovni šejtani, otvore nebeske, džennetske i kapije milosti, a zatvore se vrata Vatre i uslišava moljenje. Bog u njemu u vrijeme svakog iftara (vrijeme okončanja dnevnog posta) ima one koje oslobađa od Vatre, a glasnik poziva svake noći: Ima li nekog ko išće? Ima li nekog da traži oprost? O Bože moj, svakom ko dijeli daj naknadu i svakom ko škrtari daj propast. A kad se pojavi mlađak (mjeseca) Ševvala vjernici budu pozvani: Požurite svojim nagradama, pa ovo je Dan nagrade.’ Potom je  Ebu Džafer (Imam Bakir), mir s njime, rekao: „Tako mi Onog u Čijoj je vlasti moja duša, nije to nagrada ni u zlatnicima, ni u srebrenjacima!“[2]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Mjesec Ramazan je mjesec Boga Svevišnjeg; to je mjesec u kojem Bog umnogustručuje dobra, a briše loša djela; to je mjesec blagoslova, mjesec traženja oprosta, mjesec pokajanja i mjesec opraštanja; to je mjesec oslobađanja od Vatre i dobijanja Dženneta. Zato, izbjegavajte u njemu sve zabranjeno! U njemu često učite Kur'an, tražite ispunjenje svojih potreba i budite zaokupljeni sjećanjem na Gospodara vašeg! Neka vam mjesec Ramazan nipošto ne bude kao neki drugi mjesec, jer on zaista ima u Boga svetost i prednost nad ostalim mjesecima! Neka mjesec Ramazan, vrijeme vašeg posta, nipošto ne bude kao vrijeme kada ne postite!“[3]

 

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 3, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković


[1] El-Kafi, sv. 4, str. 67, predaja 5.

[2] El-Kafi, sv. 4, str. 67, predaja 6.

[3] Fedailu-l-ešhuri-s-selase, str. 95, predaja 78. 

Pitanja i odgovori