Stavovi islamskih mislilaca o obrazovanju i odgoju 4

Ova knjiga predstavlja jedan od prvih ozbiljnih naučnih pokušaja u islamskom svijetu da se stavovi o obrazovanju i odgoju saberu, razmotre i sistematiziraju. Upoznat ćemo se sa stavovima velikih islamskih znalaca kao što su Sadi Širazi, Ibn Haldun, Allame Medžlisi, Mula Mehdi Naraki i Ahmed Naraki.

Pitanja i odgovori