Laž (kizb)

Pokuđenost laži

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Čuvajte se laži, jer ona ide zajedno s razvratom, a to dvoje vodi u Vatru.“[1]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Kada čovjek slaže, melek se od njega udalji za jednu milju od smrada onoga što je učinio.“[2]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Velika je izdaja da svome bratu nešto govoriš i on ti vjeruje da govoriš istinu, a ti mu govoriš laž.“[3]

Laž i vjerovanje

إِنَّمَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَ أُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ

Usuđuju se da laži izmišljaju samo oni koji u Allahove riječi ne vjeruju, i oni su pravi lažljivci.[4]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Čuvajte se laži jer je laž, zaista, daleko od vjerovanja!“[5]

U djelu Et-Tergibu ve-t-terhib se prenosi od Safvana ibn Sulejma: „Neko je upitao: ‘O Allahov Poslaniče, može li vjernik biti strašljiv?’ Odgovorio je: ‘Da, može.’ Upitali su: ‘Može li vjernik biti škrt?’ Odgovorio je: ‘Da, može.’ Upitali su: ‘Može li vjernik biti lažov?’ Odgovorio je: ‘Ne, ne može.'“[6]

Naređenje da se laž napusti i u zbilji i u šali

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ja jamčim kuću u podgrađu Dženneta, kuću usred Dženneta i kuću na najvišem mjestu Dženneta onome ko napusti raspravljanje, iako je u pravu, onome ko napusti laž i u šali i onome ko uljepša ćud svoju.“[7]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Teško onom koji govori, pa laže, da bi tako zasmijavao ljude; teško njemu, teško njemu!“[8]

Mala laž

U djelu Biharu-l-envar se prenosi od Mudžahida, a on prenosi od Esme, kćeri ‘Umejsa: „Bila sam drugarica Aišina, koju sam pripremila i uvela Allahovom Poslaniku, s.a.v.a., a sa mnom su bile i druge žene. Boga mi, nismo kod njega našle od hrane ništa osim čašu mlijeka. On je pio, zatim je dodao Aiši pa se – kaže ona – djevojka zastidjela. Ja sam rekla: ‘Ne odbijaj ruku Allahova Poslanika, uzmi od njega!’ Ona je – nastavila je – stideći se, uzela i pila iz nje. Rekao je: ‘Dodaj svojim drugaricama!’ One su rekle: ‘Mi ne želimo.’ Na to je on kazao: ‘Nemojte sastavljati glad i laž!’ Ja sam – kaže ona – rekla: ‘O Allahov Poslaniče, ako neke od njih kažu za nešto što žele: ‘Mi to ne želimo!’, smatra li se to laganjem?’ Odgovorio je: ‘Laž se sigurno bilježi tako da se mala laž ubilježi kao mala laž!'“[9]

Posljedica laganja

فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِى قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُواْ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ

I nadovezao im je On na to pritvornost u srcima njihovim sve do dana kada će pred Njega stati zato što se onoga što su Allahu obećali ne pridržavaju i zato što stalno lažu.[10]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Neka znate, laž će, sigurno, ocrniti lice!“[11]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Laž umanjuje opskrbu.“[12]

Mjesta dopuštenja laži

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zaista, Bog Svevišnji voli laž u popravljanju stanja, a mrzi iskrenost u kvarenju stanja.“[13]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Nije lažljivac onaj ko popravlja odnose među ljudima pa govori ono što je dobro ili povećava ono što je dobro.“[14]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 2, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković


[1] Tenbihu-l-havatir, sv. 1, str. 113.

[2] Et-Tergibu ve-t-terhib, sv. 3, str. 597, predaja 30.

[3] Tenbihu-l-havatir, sv. 1, str. 114.

[4] En-Nahl, 105.

[5] Kenzu-l-‘ummal, sv. 3, str. 620, predaja 8206.

[6] Et-Tergibu ve-t-terhib, sv. 3, str. 595, predaja 24.

[7] El-Hisal, str. 144, predaja 170.

[8] Kenzu-l-‘ummal, sv. 3, str. 621, predaja 8215.

[9] Biharu-l-envar, sv. 72, str. 258, predaja 20.

[10] Et-Tevbe, 77.

[11] Sahihu Ibn Hibban, sv. 13, str. 44, predaja 5735.

[12] Et-Tergibu ve-t-terhib, sv. 3, str. 596, predaja 29.

[13] Mekarimu-l-ahlak, sv. 2, str. 320, predaja 2656.

[14] Sunenu Ebi Davud, sv. 4, str. 281, predaja 4920.

Pitanja i odgovori