O braku

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ko stupi u brak dobio je pola robovanja.”[7]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ko uđe u brak sačuvao je pola svoje vjere, pa neka se dobro boji Boga za preostalu polovinu!”[8]

Uvećanje opskrbe brakom

Udavajte neudate i ženite neoženjene, i čestite robove i robinje svoje: ako su siromašni, Allah će im iz obilja Svoga dati. Allah sve obuhvata dobrotom svojom i zna sve.[9]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ženite se jer vam je to bolje za opskrbu!”[10]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ko propusti da stupi u brak plašeći se oskudice, nije naš!”[11]

Nagrada za pomaganje prijateljima da sklope brak

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ko pomogne svom bratu vjerniku da sklopi brak sa ženom s kojom će biti prisan, koja će mu pomagati i uz koju će se odmarati, njega će Bog vjenčati hurijom krupnih očiju, združit će ga s iskrenim koje voli od ukućana i prijatelja i njih će učiniti da budu bliski s njim.”[12]

Vođenje računa o vjeri žene prilikom stupanja u brak

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ko se vjenča ženom sa imovinom stečenom na dopušten način, ali se njome bude želio hvalisati i prikazivati drugima, Bog Svevišnji će mu u tome samo uvećati poniženje i prezir.”[13]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ko se vjenča sa ženom samo zbog njezine ljepote neće imati u njoj šta želi; ko se oženi samo zbog njezina imetka, Bog će ga prepustiti njemu samom; vi uzmite onu s vjerom!”[14]

Vođenje računa o vjeri muškarca prilikom stupanja u brak

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Kada vam neko s čijom vjerom i povjerenjem ste zadovoljni dođe zaprositi od vas djevojku, dajte mu je za ženu. Ako to ne učinite, nastaće smutnja i velik nered na Zemlji.”[15]

Osuda pretjeranog vjenčanog dara (mehra)

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Najbolje žene mojih sljedbenika su one najljupkijeg lica i s najmanjim vjenčanim darom.”[16]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Najbolji vjenčani dar je onaj koji je najlakši.”[17]

Onaj za koga ne treba udati kćer

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Brak je ropstvo pa kada neko od vas uda djevojku, on je daje u ropstvo. Pa, neka svako od vas dobro pazi kome će dati u ropstvo svoju milu kćer!”[18]

One koje ne treba uzimati za ženu

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Čuvajte se ženidbe glupavom, jer druženje s njom je gubitak, a djeca s njom su hijene.”[19]

Imam Husejn, mir s njim, je prenio da je Allahov Poslanik, s.a.v.a., govorio ljudima: “‘Čuvajte se biljke sa đubrišta!’ Neko je upitao: ‘O Allahov Poslaniče, šta je biljka sa đubrišta?’ Odgovorio je: ‘Lijepa žena iz loše porodice.’”[20]

Prava muža

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Najveće pravo u žene ima njezin muž, a najveće pravo u čovjeka ima njegova mati.”[21]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Teško ženi koja naljuti svoga muža, a blago li ženi kojom je njezin muž zadovoljan!”[22]

Prava žene

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Džibril mi je toliko oporučivao u vezi sa ženom da sam pomislio da se s njom ne treba rastaviti, osim ako počini očiti blud.”[23]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Pravo žene u njezina muža jeste da je hrani, da pokrije njezino tijelo i da joj se ne mrgodi.”[24]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Čovjekove riječi ženi: Ja te zaista volim! – nikada ne napuštaju njezino srce.”[25]

Služenje muža

Imam Sadik, mir s njim, je rekao: “Ummu Selema je pitala Allahova Poslanika, s.a.v.a., o vrijednosti žena koje služe svoje muževe pa je odgovorio: ‘Nema nijedne žene koja u kući svoga muža premjesti nešto s jednog na drugo mjesto, želeći time poboljšanje, a da je Bog neće pogledati, a koga Bog pogleda, neće ga kazniti.’”[26]

Služenje žene

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ukućane služi samo iskreni, ili šehid, ili čovjek kojem Bog želi dobro Ovoga i Onoga svijeta.”[27]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Čovjekovo sjedenje s njegovim ukućanima je draže Bogu Svevišnjem od povlačenja u ovu moju džamiju zarad robovanja Bogu.”[28]

Uznemiravanje muža

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Koga bude uznemiravala njegova žena Bog neće primiti njezine namaze niti dobro koje uradi sve dok mu ne bude pomagala i zadovoljstvo mu pričinila, makar sve vrijeme postila… Takav grijeh i kaznu imaće i muž ako bude svoju ženu uznemiravao i nepravdu joj činio.”[29]

Uznemiravanje žene

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Znajte, Bog Svevišnji i Njegov Poslanik zaista nemaju ništa s onim koji nanosi štetu ženi tako da bude prisiljena rastaviti se od njega, odričući se svojih prava.”[30]

Trpljenje loše naravi žene

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ko otrpi lošu narav svoje žene, svjesno to podnoseći, Bog Svevišnji će mu dati za svaki dan i noć te strpljivosti od nagrade što je dao Ejjubu, mir s njim, za njegovu kušnju, a ona će imati grijeh za svaki dan i noć koliko je zrnaca pijeska u pješčanom brežuljku.”[31]

Trpljenje loše naravi muža

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ženi koja otrpi lošu narav svoga muža Bog će dati koliko je nagrada Asije, kćeri Muzahimove.”[32]

Pokornost ženi griješenjem Bogu

Imam Sadik je prenio od svojih predaka, mir s njima: “Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: ‘Ko se pokori svojoj ženi Bog će ga baciti u Vatru na lice njegovo.’ Neko je upitao: ‘Kakva je to pokornost?’ Odgovorio je: ‘Takva da traži od njega… prozirnu odjeću pa joj on udovolji.’”[33]

Lijepo postupanje u odazivanju na svadbu

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Kada budete pozvani na svadbu, nemojte žuriti, jer svadbe podsjećaju na Ovaj svijet, a kada budete pozvani na ispraćaj umrlih, požurite jer dženaze podsjećaju na Onaj svijet!”[34]

Kada neko od vas bude pozvan na svadbenu gozbu, neka se odazove!”[35]

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama, sv. 3, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković

[1] Er-Rum, 21.

[2] Revdatu-l-va‘izin, str. 409.

[3] Biharu-l-envar, sv. 103, str. 222, predaja 40.

[4] El-Kafi, sv. 5, str. 494, predaja 1.

[5] El-Hisal, str. 614, predaja 10.

[6] En-Nevadir li-r-Ravendi, str. 113.

[7] Revdatu-l-va‘izin, str. 411.

[8] El-Emali li-t-Tusi, str. 518, predaja 1137.

[9] En-Nur, 32.

[10] El-Kafi, sv. 5, str. 329, predaja 6.

[11] Kenzu-l-‘ummal, sv. 16, str. 279, predaja 44460.

[12] Biharu-l-envar, sv. 77, str. 192, predaja 11.

[13] Isto, sv. 76, str. 362, predaja 30.

[14] Tehzibu-l-ahkam, sv. 7, str. 399, predaja 592.

[15] El-Emali li-t-Tusi, str. 519, predaja 1145.

[16] El-Kafi, sv. 5, str. 324, predaja 4.

[17] Kenzu-l-‘ummal, sv. 16, str. 320, predaja 44707.

[18] El-Emali li-t-Tusi, str. 519, predaja 1144.

[19] Biharu-l-envar, sv. 103, str. 237, predaja 35.

[20] Me‘ani-l-ahbar, str. 316, predaja 1.

[21] Kenzu-l-‘ummal, sv. 16, str. 331, predaja 44771.

[22] ‘Ujunu ahbari-r-Rida, sv. 2, str. 11, predaja 24.

[23]  ‘Uddetu-d-da‘i, str. 81.

[24] Isto.

[25] El-Kafi, sv. 5, str. 569, predaja 59.

[26] El-Emali li-t-Tusi, str. 618, predaja 1273.

[27] Džami‘u-l-ahbar, str. 276, predaja 751.

[28] Tenbihu-l-havatir, sv. 2, str. 122.

[29] Sevabu-l-a‘mal, str. 335, predaja 1.

[30] Isto, str. 338, predaja 1.

[31] Isto, str. 339, predaja 1.

[32] Mekarimu-l-ahlak, sv. 1, str. 462, predaja 1570.

[33] Mekarimu-l-ahlak, sv. 1, str. 495, predaja 1713.

[34] Kurbu-l-isnad, str. 86, predaja 281.

[35] Kenzu-l-‘ummal, sv. 16, str. 305, predaja 44617

Pitanja i odgovori