Čast, ugled i moć

Oni koji za prijatelje uzimaju nevjernike, a ne vjernike! Zar kod njih traže čast, a sva čast pripada samo Allahu!?[1]

Imam Ali, mir s njim: “Onaj koji, uz Božiji blagoslov, nije stekao ugled zapravo je bijedan.”[2]

Imam Ali, mir s njim: “Znaj da nema časti za onoga koji se ne potčini Allahu, i nema ugleda za onoga koji nije ponizan Allahu.”[3]

Imam Ali, mir s njim: “Nema časti kao što je dobrohotna izdržljivost.”[4]

Imam Zejnul-Abidin, mir s njim: “Poslušnost i pokoravanje Božijim naredbama potpuna je čast.”[5]

Imam Sadik, mir s njim: “Čast je da se potčiniš istini kada te ona obavezuje.”[6]

Uzroci časti i ugleda

Biharu-l-envar: “Objavio je Allah, dž.š., Davudu, mir s njim: ‘Da­vude, zaista Sam učinio da je istinski ugled u pokoravanju Meni, a ljudi ga traže u služenju caru pa ga ne nalaze.’”[7]

Lukman, mir s njim, savjetujući svoga sina: “Ukoliko želiš steći ovosvjetsku čast i ugled, nemoj biti pohlepan u sticanju onog što je u rukama ljudi jer su poslanici i istinoljubivi stigli do onoga do čega su stigli upravo dokidanjem pohlepe.”[8]

Imam Ali, mir s njim: “Nema uzvišenije časti od bogobo­jaznosti.”[9]

Imam Ali, mir s njim, u dovi: “Bože, dovoljno mi je časti da Ti budem rob, i dovoljno mi je ponosa da mi Ti budeš Gospodar!”[10]

Imam Ali, mir s njim: “Znajte da će Allah zaista uvećati dostojanstvo i čast samo onome ko postupa s ljudima pravedno u vezi sa sobom.”[11]

Imam Ali, mir s njim: “Budi zadovoljan onim što imaš, bit ćeš častan!”[12]

Imam Bakir, mir s njim: “Kloniti se onoga što imaju ljudi donosi ugled vjerniku u njegovoj vjeri.”[13]

Imam Bakir, mir s njim: “Tri su stvari zbog kojih Allah, dž.š., uvećava čovjeku čast i ugled: oprost onome koji ti je nanio zlo, davanje onome koji ti je nešto oduzeo i povezivanje s onim koji je prekinuo vezu s tobom.”[14]

Imam Sadik, mir s njim: “Ko želi čast i ugled bez rodbinske po­drške, bogatstvo i dostatnost bez imetka i ugled bez vlasti, neka pro­mijeni poniženje neposlušnosti Bogu u čast pokoravanja Njemu.”[15]

Imam Sadik, mir s njim: “Nema roba Božijeg koji savlada svoju srdžbu, a da mu Allah ne uveća ugled i Dunjaluka i Ahireta.”[16]

Imam Askeri, mir s njim: “Ne napusti ugledni i moćni čovjek istinu, a da zbog toga ne bude ponižen, niti je prihvati poniženi i nemoćni čovjek, a da zbog toga ne postane častan i moćan.”[17]

Šta je uzrok dugotrajnosti dostojanstva

Imam Bakir, mir s njim: “Traži dugotrajnost časti u umrtvljivanju pohlepe.”[18]

Imam Sadik, mir s njim: “Biti usamljen bolje je za dugotrajnost časti od druženja s prepiranjem.”[19]

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 3, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Ertan Basarik

[1] En-Nisa, 139.

[2] El-Bihar, 78/10/67.

[3] Tuhafu-l-‘ukul, 366.

[4] Nehdžu-l-belaga, izreka 113.

[5] Tuhafu-l-‘ukul, 283.

[6] El-Bihar, 78/228/105.

[7] Isto, 78/453/21.

[8] Kisasu-l-enbija, 195/244.

[9] Nehdžu-l-belaga, izreka 381.

[10] El-Hi­sal, 420/14.

[11] El-Kafi, 2/144/4.

[12] El-Bihar, 78/53/90.

[13] El-Kafi, 2/149/6.

[14] Isto, 2/109/10.

[15] El-Hisal, 169/222.

[16] El-Kafi, 2/110/5.

[17] El-Bihar, 78/374/24.

[18] Tuhafu-l-‘ukul, 386.

[19] El-Bihar, 74/180/28.

Pitanja i odgovori