Neke od potrebnih nauka

Podučavanje vjerskim naukama

Imam Rida, mir neka je s njim, kaže:  “Neka se Allah smiluje robu koji oživljava naša učenja.” Prenosilac je pitao: “Kako će oživjeti vaša učenja?” On je odgovorio: “Da stekne naša znanja i poduči ljude jer, ako budu znali ljepotu našeg govora, slijedit će nas.”[1]

Imam Hasan Askeri, mir neka je s njim, prenosi od Božijeg Poslanika, s.a.v.a.: “Ko god od naših sljedbenika stekne naše znanje, i uputi neznalicu našem šerijatu… i povede ga na Pravi put i poduči ga našem šerijatu, bit će s nama u Džennetu.”[2]

Podučavanje akaidu

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Neka prva riječ koju izgovori vaše dijete bude: ‘Nema boga osim Allaha.’”[3]

Podučavanje Kur’anu

Imam Bakir, mir neka je s njim, kaže: “Zapovjednik pravovjernih, mir neka je s njim, je svojoj djeci naređivao da uče Kur’an.”[4]

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Pravo kćerke kod oca je da je poduči suri Nur.”[5]

Podučavanje hadisu

Imam Bakir, mir neka je s njim, kaže: “Nadmećite se u učenju (vjerskih nauka). Tako mi Onoga u Čijoj ruci je moja duša, svaki hadis o halalu i haramu koji naučite od iskrene osobe bolji je od Ovog svijeta i zlata i srebra njegova, i to je ono o čemu Uzvišeni Allah kaže: Ono što vam Poslanik da to uzmite, a ono što vam zabrani ostavite.[6]

Podučavanje fikhu i farzovima

Božiji Poslanik, s.a.v.a., o propisima nasljeđivanja kaže: “Naučite pitanja nasljedstva i podučite ljude njima, jer ću ja otići sa Ovog svijeta… i nastat će tolika smutnja da dvije osobe koje budu imale problem u vezi s nasljedstvom neće moći naći ko će im presuditi.”[7]

Poslanik, s.a.v.a., je, također, rekao: “Naučite pitanja nasljedstva i podučite ljude njima, jer podučavanje toga je pola znanja i (ako se ne bude tako radilo) bit će zaboravljeno, i to je prvo što će se odvojiti od mog ummeta.”[8]

Jedan čovjek je rekao: “Zapovjedniče pravovjernih, hoću da trgujem.” On je upitao: “Jesi li naučio vjerska znanja (fikh)”? Čovjek je odgovorio: “Poslije ću naučiti.” On mu je rekao: “Teško tebi! Prvo nauči vjersko znanje (fikh), zatim trguj, jer onaj ko kupuje i prodaje, a ne pita o halalu i haramu, zapast će u vrtlog kamate.”[9]

Imam Sadik, mir neka je s njim, kaže: “Tri stvari popravljaju muslimana: poznavanje vjere, strpljivost u nevoljama i dobro planiranje u životu.”[10]

Podučavanje zanatu

Zapovjednik pravovjernih, mir neka je s njim, je rekao: “Baviti se zanatom i imati čednu dušu bolje je od bogatstva uz griješenje.”[11]

Napomena: Mnoge predaje govore o vrijednostima poslova poput stočarstva, poljoprivrede, vrtlarstva, ribolova te počinjanja s radom rano ujutro. Zasigurno je učenje, u vezi sa navedenim poslovima, naglašeno.

Podučavanje vjerskoj poeziji

Islam je preporučio korisnu umjetnost i korištenje ljepota umjetnosti na putu jednoboštva i vjerske spoznaje. I Imami Ehli-bejta, mir neka je s njima, su, također, preporučili učenje poezije vjerskog sadržaja. Imam Sadik, mir neka je s njim, kaže: “Zapovjednik pravovjernih, mir neka je s njim, je volio da se poezija Ebu Taliba prenosi i sakuplja i govorio je: ‘Naučite je i podučite svoju djecu njoj, jer je Ebu Talib bio u vjeri Božijoj, i u njoj ima mnogo znanja.’”[12]

Imam Sadik, mir neka je s njim, kaže:  “O sljedbenici Ehli-bejta, podučite svoju djecu Abdijevoj poeziji, jer je on u Božijoj vjeri.”[13]

Podučavanje vještinama

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Učite svoju djecu streljaštvu.”[14]

A u drugom hadisu kaže: “Učite svoju djecu plivanju.”[15]

 

Izvor: Dževadi Amoli, Ključevi života sv.1, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2017, prijevod: Mohsen Zarean i Mirsad Hadžajlić

[1] Me‘āni-l-ahbār, str. 180.

[2] El-Ihtidžādž, vol. 1, str. 16.

[3] Kenzu-l-’ummāl, vol. 16, str. 441.

[4] Es-serāiru-l-hāvī, vol. 3, str. 645.

[5] El-Kāfī, vol. 6, str. 49

[6] Hašr, 7; Es-serāiru-l-hāvī, vol. 3, str. 645.

[7] ‘Avāli-l-le’ālī, vol. 3, str. 491.

[8] Isto.

30 De‘āimu-l-islām, vol. 2, str. 16. 31 El-Kāfī, vol. 5, str. 87. 32 Nehdžu-l-belāga, pismo 31; Gureru-l-hikem, str. 354.

[9] De‘āimu-l-islām, vol. 2, str. 16.

[10] El-Kāfī, vol. 5, str. 87.

[11] Nehdžu-l-belāga, pismo 31; Gureru-l-hikem, str. 354.

[12] Vesāilu-š-šī‘a, vol. 17, str. 332; Iman Ebu Talib, str. 130. Nekoliko stihova Ebu Talibove poezije: Zar ne znate da mi nađosmo Muhammeda/ poput Musaa poslanika na početku Knjiga zapisanog Znali su da sin naš nije lašcem smatran / kod nas niti da se tlapnjom besposličara bavi Svijetlo kojim se kiša od oblaka traži / siročadi pomoć i udovicama utočište (El-Kāfī, vol. 1, str. 449.)

[13] Ridžālu Keššī, str. 401; O poeziji Abdija vidi: El-Gadir, vol. 2, str. 429.

[14] En-Nevādir, str. 49.

[15] El-Kāfī, vol. 6, str. 47.

Pitanja i odgovori