Božije ime Allah

A da ih upitaš: “Ko je stvorio Nebesa i Zemlju?” – sigurno bi rekli: “Allah!”[1]

Imam Ali, mir s njim: “Allah znači Obožavani, On je Onaj pred Kojim su stvorenja ostala zbunjena i Kojem se utječu. Allah je Onaj Koji je sakriven od pogleda i zaklonjen od mašte i misli.”[2]

Imam Ali, mir s njim: “Allah je najuzvišenije od Božijih imena, to je ime koje ne treba nikome drugome, mimo Njega, niti se može nadjenuti ikome od stvorenja.”[3]

Imam Bakir, mir s njim: “Allah znači Obožavani, pred Kojim su stvorenja ostala zbunjena u pogledu spoznaje Njegovog štastva i obuhvatanja Njegove kakvoće.”[4]

Imam Rida, mir s njim: “Zaista se spominjanjem Allaha priznaje Njegovo gospodstvo i jednoća.”[5]

Imam Askeri, mir s njim: “Allah je Onaj Kojem se utječe svako stvorenje u vremenima potrebe i teškoća i kada nestane nade u bilo koga drugoga.”[6]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 1, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović


[1] Lukman, 25; Ez-Zumer, 38.

[2] Et-Tevhid, 89/2.

[3] Isto, 231/5.

[4] Isto, 89/2.

[5] ‘Ujunu ahbari-r-Rida, 2/93/1.

[6] El-Bihar, 3/41/16.

Pitanja i odgovori