Pretpostavka

Pretpostavka i razum

Imam Ali, mir s njim: “Čovjekova pretpostavka je u mjeri njego­vog razuma.”[1]

Imam Ali, mir s njim: “Pretpostavka pametnog tačnija je od uvjerenosti neznalice.”[2]

Imam Ali, mir s njim: “Bojte se pretpostavki vjernika, budući da im je Uzvišeni na jezike stavio istinu.”[3]

Smatraj bratovo ponašanje najboljim

Poslanik, s.a.v.a.: “Traži izgovor za ponašanje svoga brata, a ukoliko ga ne nađeš, izmisli ga!”[4]

Imam Ali, mir s njim: “Smatraj ponašanje svoga brata najbo­ljim, sve dok ne učini nešto što zatvara vrata izgovoru i sve dok možeš iznaći dobro opravdanje njegovim riječima, nemoj imati podoz­renje prema njemu.”[5]

Vrijednost lijepog mišljenja

Imam Ali, mir s njim: “Lijepo mišljenje uzrok je smirenosti srca i očuvanosti vjere.”[6]

Imam Ali, mir s njim: “Lijepo mišljenje umanjuje brigu i spašava od opasavanja grijehom.”[7]

Imam Ali, mir s njim: “Ko ima lijepo mišljenje o ljudima, posti­gao je njihovu naklonost.”[8]

Imam Ali, mir s njim: “Najbolja pobožnost je lijepo mišljenje o drugima.”[9]

Upozorenje vezano za sumnjičavost

O vjernici, klonite se mnogih sumnjičenja, neka sumnjičenja su, zaista, gri­jeh.[10]

Poslanik, s.a.v.a.: “Klonite se sumnjičenja jer je ono najveća neistina.”[11]

Poslanik, s.a.v.a.: “Kada posumnjate, nemojte u vezi s tim istraživati, kada osjetite zavist, ne slijedite je, kada umislite loše predskazanje, radite svoj posao una­toč njemu.”[12]

Imam Ali, mir s njim, u pismu Maliku Aštaru, upravitelju Egipta: “Škrtost, strah i pohlepa je razbacana svojstva koja objedi­njuje sumnjičenje prema Bogu.”[13]

Imam Ali, mir s njim: “Vjerovanje ne ide zajedno sa sumnjičen­jem.”[14]

Imam Ali, mir s njim: “Sumnjičenje uništava poslove i navraća na zlo.”[15]

Imam Ali, mir s njim: “Čuvaj se sumnjičenja jer ono uništava ibadet.”[16]

Imam Ali, mir s njim: “Opak čovjek ne vidi nikoga dobrim, jer on sve ljude vidi sebi sličnim.”[17]

Čuvanje od onoga što navodi na sumnjičenje

Imam Ali, mir s njim: “Ko se dovede u položaj da bude pod sumnjom, ne treba koriti onoga koji u njega sumnja.”[18]

Imam Ali, mir s njim: “Ko uđe na sumnjivo mjesto, bit će osumnjičen, ko se sam načini sumnjivim, neka ne krivi drugoga koji sum­nja u njega.”[19]

Imam Ali, mir s njim: “Druženje s lošim ljudima pov­lači za sobom podozrivost prema dobrim ljudima.”[20]

Imam Ali, mir s njim: “Od svih ljudi najgore stanje ima čovjek koji ne može imati povjerenje ni u koga jer sumnja u sve, a ni u njega niko nema povjerenje zbog njegovih loših djela.”[21]

Imam Ali, mir s njim: “Ko nema lijepo mišljenje o drugima, strepi od svakog.”[22]

Slučajevi dozvoljenosti sumnjičenja

Poslanik, s.a.v.a.: “Čuvajte se ljudi razumnim oprezom.”[23]

Imam Ali, mir s njim: “Kada ispravnost zavlada vremenom i lju­dima njegovim, pa neki čovjek bude loše mislio o drugom čovjeku od kojeg se nikada nije doživjelo neko zlo, učinio je nepravdu. A kada pokvarenost zavlada vremenom i ljudima njegovim, pa čovjek neki bude lijepo mislio o čovjeku drugom, on je sebe izložio opas­nosti.”[24]

Imam Kazim, mir s njim: “Kada zlo prevlada nad istinom, nikome nije dozvoljeno da ima lijepo mišljenje o drugom čovjeku dok se ne uvjeri da je dobar.”[25]

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 3, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Ertan Basarik

[1] Isto, 6039.

[2] Gureru-l-hikem, 6040.

[3] Nehdžu-l-belaga, mudrost 309.

[4] El-Bihar, 75/197/15.

[5] Emali-s-Saduk, 250/8.

[6] Gureru-l-hikem, 4816.

[7] Isto, 4833.

[8] Isto, 8842.

[9] Isto, 3027.

[10] El-Hudžurat, 12.

[11] El-Bihar, 75/195/8.

[12] Kenzu-l-‘ummal, 7585.

[13] Nehdžu-l-belaga, pismo 53.

[14] Gureru-l-hikem, 10534.

[15] Isto, 5575.

[16] Isto, 2709.

[17] Isto, 1903.

[18] Emali-s-Saduk, 250/8.

[19] Kenzu-l-fevaid, 2/182.

[20] El-Bihar, 74/197/31.

[21] Kenzu-l-fevaid, 2/182.

[22] Gureru-l-hikem, 9084.

[23] El-Bihar, 77/158/142.

[24] Nehdžu-l-belaga, mudrost 114.

[25] El-Kafi, 5/298/2.

Pitanja i odgovori