Zalutalost

Razlozi zalutalosti

Zar da tražite od svoga Poslanika kao što su prije tražili od Musaa? A ko vjerovanju pretpostavi nevjerovanje, s Pravog puta je zalutao![1]

A onaj ko ne bude vjerovao u Allaha, i u meleke Njegove, i u knjige Nje­gove, i u poslanike Njegove, i u Onaj svijet – daleko je zalutao.[2]

A ko Allaha i Njegova Poslanika ne posluša, taj je sigurno skrenuo s Pra­vog puta.[3]

Jesi li vidio onoga koji je za boga svoga strast svoju uzeo, onoga koga je Al­lah, a da je on toga svjestan, u zabludi ostavio i sluh njegov i srce nje­govo zapečatio, a pred oči njegove koprenu stavio? Ko će mu, ako neće Al­lah, na Pravi put ukazati? Zašto se ne urazumite?[4]

Imam Ali, mir s njim: “Za svaku zabludu postoji uzrok i za sva­kog nevaljalog čovjeka postoji tobožnji dokaz.”[5]

Imam Ali, mir s njim: “Pripazite, zaista su zakoni vjere jedni, a puti njezini ispravni: onaj ko ih se drži – stiže i postiže, a onaj koji se udal­jio od njih – zalutao je i kaje se.”[6]

Imam Ali, mir s njim: “Pazite na Ehli-bejt Poslanika vašeg i držite se njihovog pravca… Ne pretičite ih – zalutat ćete, ne zaosta­jte za njima – propast ćete.”[7]

Imam Ali, mir s njim: “Ko traži uputu od nedostojnoga, zalu­tat će.”[8]

Oni koji odvode u zabludu

Imam Ali, mir s njim: “Zaista, najgori čovjek pred Bogom je vođa-tlačitelj koji je skrenuo s Puta pravog i preko kojeg skreću drugi. On uništava sunnet prihvaćeni, a oživljava novotariju napuštenu.”[9]

Imam Ali, mir s njim: “Zaista najomraženiji ljudi kod Boga su dvojica. Jedan je onaj kojeg je Uzvišeni Allah prepustio njemu samom. On je na taj način skrenuo s Puta pravog, ushićen je govorom o novotarijama i pozivanjem u zabludu. On je iskušenje za one koji su iskušavani njime. Zalutao je od upute onih koji mu prethode, a vodi u zabludu one koji ga slijede za njegova života i nakon njegove smrti. Nosi teret grijeha tuđih i zapleo se u grijehe vlastite…”[10]

Imam Ali, mir s njim, u opisu licemjera: “Upozoravam vas na licemjere, jer oni su zalutali i zavode druge, griješe i navode druge na griješenje.”[11]

Razoritelj potpornja zablude

Imam Ali, mir s njim: “Tražite od njega lijek (misli se na Kur'an) za bolesti svoje jer on uistinu sadrži lijek za bolesti najveće a to su nevjerstvo, licemjerje, pobuna i zabluda.”[12]

Imam Ali, mir s njim: “Islam je zaista vjera koju je Allah oda­brao Sebi… On je stubom njezinim slomio potpornjače zablude.”[13]

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 3, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Ertan Basarik

[1] El-Bekare, 108.

[2] En-Nisa, 136.

[3] El-Ahzab, 36.

[4] El-Džasije, 23.

[5] Nehdžu-l-belaga, go­vor 148.

[6] Isto, govor 120.

[7] Isto, govor 97.

[8] Gureru-l-hikem, 8501.

[9] Nehdžu-l-belaga, govor 164.

[10] Isto, govor 17.

[11] Nehdžu-l-belaga, govor 194.

[12] Isto, go­vor 176.

[13] Isto, govor 198.

Pitanja i odgovori