Uvođenje u kur'anske znanosti

Prije negoli se i pomisli pristupiti tumačenju Kur'ana, potrebno je dobro proučiti niz uvodnih kur'anskih znanosti. Naravno, znanje o njima veoma je korisno i svima onima koji Kur'an ne mogu tumačiti, ali ga doživljavaju kao njima namijenjenu Knjigu upute i svako do određene granice može razumijevati Kur'an. Upoznavši se sa povodima objave ajeta, mekkanskim i medinskim ajetima i surama, jasnim i nejasnim ajetima, derogacijom te brojnim drugim temama o kojima ova knjiga govori, razumijevanje Kur'ana će biti znatno uvećano.

Pitanja i odgovori