Osnove vjerovanja Poslanikove porodice

U ovoj pregledno i obuhvatno napisanoj knjizi iz pera uglednog učenjaka Muhammeda Taqi Misbah Yazdija, iz ugla doživljaja Poslanikove, s.a.v.a., porodice ponuđeni su odgovori na brojna pitanja: o biti vjere, o spoznaji Boga, o Božijim svojstvima, o vjerovjesništvu, o odlikama i broju poslanika, o nadnaravnosti Kur'ana, o imametu, o Proživljenju i Sudnjem danu, o Budućem svijetu, o vezi između vjerovanja i djela…

Pitanja i odgovori