Osnove tefsira

Kur'an predstavlja mjerilo prema kojem svaki vjernik usklađuje svoja uvjerenja i djela. Kao posljednja Božija riječ upućena čovjeku, Kur'an je uputa i svjetlo koje čovjeka vodi ka njegovom egzistencijalnom cilju, ka drugoj obali zvanoj Vječnost. Zato je potrebno uzeti Kur'an, otvoriti ga i iz njega crpiti sve koristi koje nudi svome sagovorniku na svim meridijanima svijeta, i u svim vremenima. Kada se Kur'an otvori, ukaže se i potreba da se protumači. Tefsir (komentar) ima potrebu za mufessirom (komentatorom). Ko može biti komentator Kur'ana? Na koje načine se može tumačiti Kur'an? Ko je najbolji tumač Kur'ana? Koji se komentar može prihvatiti sa stanovišta samog Kur'ana? Je li Poslanik donosilac ili autor Kur'ana? Kakvi stavovi o tome postoje? Da li možemo spoznati zbilju Objave? Zašto su samo poslanici primali Objavu i ko je Džebrail? Kakav je odnos Kur'ana i nauke? Da li je razum sam po sebi dostatan vodič ka istinskoj sreći? Ova pitanja imaju odgovore, a možete ih naći u knjizi Osnove tefsira.

Pitanja i odgovori