Islamsko – irfanske teme

Riječ je o knjizi koja pokriva široko polje interesa. Prvo poglavlje je posvećeno prepisci dva velikana, Ebul-Hajra i Ibn Sine, te sažima životnu filozofiju mudrih filozofa i arifa. Iduće poglavlje posvećeno je znanju i njegovoj ulozi u čovjekovom životu. Zatim se daje prigovor na zaključak da je moral relativan, uzimajući u obzir činjenicu da je čovjekova priroda (fitret), nematerijalna i da nije ograničena mjerilima kretanja i protoka vremena. U zasebnom poglavlju upoznajemo se sa pojmovima irfan i arif, te sa nekim od osnovnih načela irfana, što je dovoljno da se iz neupućenosti dospije u pristup zbiljama onakvima kakve one jesu. Poglavlje koje slijedi odgovara na pitanja vezana za univerzalnost ili temporalnost vjere, te područje vjerskih pravila i zakona. Da li promjene u protoku vremena i društvena kretanja mogu ugroziti vjeru i djelovati na načine rješenja životnih potreba? Štivo koje je pred nama, omogućava čitaocu da se osjeti bogatijim u pogledu poimanja temeljnih islamskih pitanja.

Pitanja i odgovori