Fragmenti iz života Allame Tabatabaija

Posmatrati nekoga poput Allame Tabatabaija može biti podstaknuto različitim pobudama i namjerama. To može biti bilo iz želje da se analizira njegova ličnost i djelo, ili da bismo vidjeli gdje smo mi u poređenju s njim, ili kao izvrstan primjer čovjeka kojeg odgaja Kur'an i posvećenost islamu. Kako to učiniti, a da se ne pogriješi, da slika bude realna i sveobuhvatna? Ovo djelo objedinjuje sažete stavove i ocjene istaknutih savremenih znalaca o Allami Tabatabaiju, kao što su Aqiqi Bahšaješi, Abdullah Ibrahimi Amini, Džafer Subhani, Misbah Yazdi, Abdullah Dževad Amuli, Muhammed Gilani te, Hasan Zade Amuli. Oni na zaokružen, sadržajan i prodoran način govore o svom učitelju i čovjeku koji je zadužio muslimanski svijet, posebno svojim komentarom Kur'ana El-Mizan fi tefsiril-Kur'an. Sejjid Muhammed Husejn Tabatabai stoji na samom vrhu plejade intelektualnih i filozofskih reformatora u svijetu islama. Potvrdu ovih riječi možete naći na stranicama ove knjige.

Pitanja i odgovori