Starost

Allah je taj koji vas nejakim stvara, i onda vam, poslije nejakosti, snagu daje, a poslije snage iznemoglost i sijede vlasi; On stvara šta hoće; On sve zna i sve može.[1]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “I starac se osjeća mladim u pogledu svoje prisne ljubavi, dugog života i mnoštva imetka.”[2]

Imam Ali, mir s njim: “Sijeda kosa je izaslanik smrti.”[3]

Imam Ali, mir s njim: “Sijeda kosa je dovoljna opomena.”[4]

Imam Ali, mir s njim: “Ozbiljnost starosti draža mi je od mladalačke živosti.”[5]

Imam Ali, mir s njim: “Kada razuman čovjek ostari, podmladi mu se razum, a kada neznalica ostari, podmladi mu se neznanje.”[6]

Imam Bakir, mir s njim: “Ibrahim, a.s., jednoga dana je na svojoj bradi uočio sijedu vlas. Potom je rekao: ‘Neka je hvala Gospodaru svjetova koji me je uzdigao do ove životne dobi, a ni na trenutak mu nisam učinio grijeh.’”[7]

Imam Sadik, mir s njim: “Nisam ništa vidio da brže stiže nečemu kao sijeda vlas vjerniku. Bijela vlas za vjernika je čast na Ovome svijetu i blistava svjetlost na Sudnjem danu. Time je Allah, dž.š., uzvisio Svoga prijatelja, Ibrahima, a.s., koji je na to rekao: ‘Šta je ovo moj Gospodaru?’ Gospodar reče: ‘To je čast.’ Ibrahim, a.s., reče: ‘Moj Gospodaru, uvećaj mi moju čast!’”[8]

Poticanje na poštivanje starijih

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Iskazivanje poštovanja prema sijedome muslimanu je poštivanje Allaha.”[9]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Poštivanje starca iz moga ummeta je poštivanje mene.”[10]

Imam Sadik, mir s njim: “Uvažavajte svoje starije i održavajte rodbinske veze!”[11]

Imam Sadik, mir s njim: “Nije od nas onaj koji ne uvažava naše starije i nije milostiv prema našim mladima.”[12]

 

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 2, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović

[1] Er-Rum, 54.

[2] El-Bihar, 77/174/9.

[3] Gureru-l-hikem, 1202.

[4] Gureru-l-hikem, 7019.

[5] Gureru-l-hikem, 10099.

[6] Gureru-l-hikem, 4169.

[7] ‘Ilelu-š-šerai‘, 104/2.

[8] Emali-t-Tusi, 699/1492.

[9] El-Kafi, 2/165/1.

[10] Kenzu-l-‘ummal, 6013.

[11] El-Kafi, 2/165/3.

[12] Isto, 2/165/2.

Pitanja i odgovori