Zlo

Mjerilo za dobro i zlo

Propisuje vam se borba, mada vam nije po volji! Ne volite nešto, a ono može biti dobro za vas; nešto volite, a ono ispadne zlo po vas. Allah zna, a vi ne znate.[1]

Čovjek i proklinje i blagosilja; čovjek je doista nagao.[2]

Imam Ali, mir s njim: “Nije dobro ono dobro poslije kojeg je Vatra, niti je zlo ono zlo poslije kojeg je Džennet. Svaka blagodat mimo Dženneta je beznačajna, a svako iskušenje mimo Džehennema je blagostanje.”[3]

Imam Ali, mir s njim: “Uzvišeni Allah je doista spustio Knjigu upute u kojoj je je On objasnio dobro i zlo. Zato prihvatite stazu dobra i bit ćete na Pravom putu; i držite se daleko od smjera zla bit ćete na Pravom putu.”[4]

Veće zlo od samoga zla

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Dvije su stvari od kojih nema većeg dobra: vjerovanje u Allaha i biti koristan Allahovim robovima. Dvije su stvari od kojih nema većega zla: pripisivanje Allahu sudruga i nanositi štetu Allahovim robovima.”[5]

Imam Ali, mir s njim: “Zaista, ništa nije gore od zla, osim kazne za njega, a ništa nije bolje od dobra, osim nagrade za njega.”[6]

Imam Ali, mir s njim: “Onaj koji čini zlo gori je samog zla.”[7]

Ključevi zla

Imam Bakir, mir s njim: “Allah, dž.š., je postavio katance za zlo, a za ključeve tih katanaca postavio je opojno piće. A laž je gora od opojnog pića.”[8]

Imam Sadik, mir s njim: “Srdžba je ključ svakoga zla.”[9]

Ono što u sebi objedinjuje sva zla

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Obraćajući se svojim šejtanima Iblis je rekao: ‘Držite se mesa, opojnih pića i žena, jer ja ne nalazim ništa što objedinjuje zlo, osim ove tri stvari.’”[10]

Čovjekova prožetost zlom

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Prisilite se na činjenje dobra i na tom putu borite se sa svojim dušama jer je zlo utkano u čovjekovo biće.”[11]

Imam Ali, mir s njim: “Natjeraj svoju dušu na prihvatanje dobrih vrlina jer su pokuđene osobine utkane u tebe.”[12]

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 2, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović

[1] El-Bekare, 216.

[2] El-Isra, 11.

[3] Nehdžu-l-belaga, izreka 387.

[4] Isto, govor 167.

[5] El-Bihar, 77/137/2.

[6] Nehdžu-l-belaga, govor 114.

[7] Isto, izreka 32.

[8] El-Bihar, 72/236/3.

[9] Isto, 73/263/4.

[10] El-Bihar, 73/62/293.

[11] Tenbihu-l-havatir, 2/120.

[12] Gureru-l-hikem, 2477.

Pitanja i odgovori