Uglednik (sejjid)

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Predvodnik naroda je njihov sluga.”[1]

Imam Husejn, mir s njim, na pitanje svoga oca o gospodstvu: “To je pomaganje porodice i podnošenje prestupa.”[2]

Šta donosi gospodstvo

Imam Ali, mir s njim: “Gospodstvo se doseže podnošenjem tereta i troškova.”[3]

Imam Ali, mir s njim: “U potpunosti plemenit čovjek je onaj koga je znanje učinilo plemenitim, a istinski gospodin je onaj ko se plaši Allaha, svoga Gospodara.”[4]

Imam Ali, mir s njim: “Vrijednost gospodstva je u lijepom ibadetu.”[5]

Imam Ali, mir s njim: “Četiri osobine čovjeku donose gospodstvo: čednost, učtivost, velikodušnost i razum.”[6]

Imam Hasan, mir s njim: “Udjeljivanje prije traženja je najviši oblik gospodstva.”[7]

Ono što se isprječava gospodstvu

Imam Ali, mir s njim: “Prepirka sa niskim obeščašćuje gospodstvo.”[8]

Imam Sadik, mir s njim: “Ko kažnjava zbog malog grijeha neka ne priželjkuje gospodstvo, a niti vlast čovjek maloga iskustva, opčinjen svojim mišljenjem.”[9]

Imam Sadik, mir s njim: “Maloumnik ne stiže do gospodstva.”[10]

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 2, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović

[1] Kenzu-l-‘ummal, 17517.

[2] El-Bihar, 72/194/14.

[3] Nehdžu-l-belaga, izreka 224.

[4] El-Bihar, 78/82/82.

[5] Gureru-l-hikem, 6559.

[6] El-Bihar, 1/94/23.

[7] Isto, 78/113/7.

[8] Gureru-l-hikem, 9813.

[9] El-Hisal, 434/20.

[10] Isto, 271/10.

Pitanja i odgovori