Džamija

Džamija je Božija kuća

Džamije su Allaha radi, i ne molite se, pored Allaha, nikome![1]

Imam Sadik, mir s njim: “Čvrsto se držite odlaska u džamije jer su to kuće Božije na Zemlji. Ko ode u njih sa abdestom, Allah će ga očistiti od grijeha i upisat će ga u Njegove posjetitelje. Zato, mnogo u njima činite namaz i dove.”[2]

Održavanje džamija

Allahove džamije održavaju oni koji u Allaha i u Onaj svijet vjeruju i koji namaz obavljaju i zekat daju i koji se nikoga osim Allaha ne boje; oni su, nadati se, na Pravom putu.[3]

Božiji Poslanik, s.a.v.a., na pitanje Ebu Zerra o načinu održavanja džamije: “U njoj ne dižite glasove, ne upuštajte se u govor o neistini i ne obavljajte kupoprodaju. Dok si u džamiji, prođi se besmislica. Ako ne učiniš ovako, na Sudnjem danu nikoga ne kori osim sebe.”[4]

Imam Sadik, mir s njim: “Onome ko izgradi džamiju Allah će izgraditi kuću u Džennetu!”[5]

Odlazak u džamiju

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko bude išao u džamiju želeći klanjati u džematu, za svaki korak ima sedamdeset hiljada dobrih djela, njegov položaj se isto toliko uzdiže, i ako umre u tom stanju, Allah zaduži sedamdeset hiljada meleka koji će ga obilaziti u kaburu, koji će mu praviti društvo u samoći i tražiti za njega oprost sve dok ne bude proživljen.”[6]

Sjedenje u džamiji

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “O Ebu Zerre! Zaista ti Uzvišeni Allah sve dok sjediš u džamiji daruje za svaki udisaj jedan stepen u Džennetu, meleci donose salavate na tebe i za svaki udisaj upisuje ti se deset dobrih djela i briše deset grijeha.”[7]

Blizina džamije i namaz u džamiji

Imam Ali, mir s njim: “Nema namaza van džamije za onoga koji živi u susjedstvu džamije, osim ako ima valjano opravdanje ili je bolestan.” Neko je upitao: “O Zapovjedniče pravovjernih, ko se smatra susjedom džamije?” On reče: “Ko čuje glas poziva na namaz.”[8]

Imam Ali, mir s njim: “Harem džamije je četrdeset lakata, a njegov komšiluk je četrdeset kuća sa četiri strane.”[9]

Ponašanje u džamiji

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko bude jeo ovo povrće lošeg zadaha (bijeli luk), neka ne prilazi našoj džamiji, a nema smetnje za onoga ko ga pojede pa ne dođe u džamiju.”[10]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ne pravite džamije prolazima u kojima nećete klanjati ni dva rekata!”[11]

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 2, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović

 

[1] El-Džinn, 18.

[2] Emali-s-Saduk, 293/8.

[3] Et-Tevbe, 18.

[4] Mekarimu-l-ahlak, 2/374/2661.

[5] El-Kafi, 3/368/1.

[6] El-Bihar, 76/336/1.

[7] El-Bihar, 77/85/3.

[8] Isto, 83/379/47.

[9] El-Hisal, 544/20.

[10] El-Bihar, 84/9/83.

[11] Emali-s-Saduk, 344/1.

Pitanja i odgovori