Suština uma

Suština uma

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Um je svjetlost koju je Bog stvorio čovjeku. Učinio je da ona obasjava njegovo srce kako bi njime mogao razaznavati vidljivo od skrivenog.“[1]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Um je svjetlost u srcu pomoću kojeg ono razlikuje istinu od laži.“ [2]

Stvaranje uma i neznanja

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zaista, Allah Svevišnji je stvorio um od svjetla pohranjenog, skrivenog u Njegovom prvotnom znanju do kojeg nije dosegnuo nijedan poslati vjerovjesnik niti melek bliski. I učinio je da znanje bude njegovo jastvo, da razumijevanje bude njegov duh, da suzdržanost (od Ovoga svijeta) bude njegova glava, da stid budu njegove oči, da mudrost bude njegov jezik, da sažaljenje bude njegova brižnost i da milost bude njegovo srce. Potom ga je popunio i ojačao sa deset: čvrstim uvjerenjem, vjerovanjem, iskrenošću, smirenošću, odanošću, blagošću, darivanjem, zadovoljstvom, potčinjenošću i zahvalnošću. Onda je rekao: ‘Idi!’, i on je krenuo. Pa mu je rekao: ‘Dođi!’, i on je došao. Potom mu je rekao: ‘Govori!, pa je govorio: ‘Hvala Bogu, Koji nema protivnika, niti jednakog, ni sličnog, niti ravnog, ni doraslog, niti istovjetnog, i pred Čijom veličinom je sve ponizno pokorno!’

I Gospodar Svevišnji je rekao: ‘Tako Mi Mojih veličine i visosti, Ja nisam stvorio nijedno stvorenje ljepše od tebe, niti Meni poslušnije, niti od tebe uzdignutije, niti od tebe časnije, niti od tebe Meni draže! Ja ću tobom kažnjavati i davati, tobom će se u Mene Jednoga vjerovati, tobom će Mi se robovati, tobom ću moljen biti, tobom će se u Mene nada imati, tobom ću tražen biti, tobom će se od Mene strah imati i tobom će se od Mene oprezan biti, tobom je nagrada i tobom je kazna!’”[3]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 1, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli:Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković


[1] Avali-l-leali, sv. 1, str. 248, predaja 4.

[2] Iršadu-l-kulub, str. 198.

[3] El-Hisal, str. 427, predaja 4.

Pitanja i odgovori