Traženje znanja

Ključ znanja

Mi smo i prije tebe samo ljude kao poslanike slali i objavljivali im – pitajte sljedbenike Knjige (Ehlu-z-zikr) ako ne znate.[1]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “U znanju su riznice, a ključ im je pitanje. Zato, Allah vam se smilovao, pitajte! U tome četiri čovjeka imaju nagradu: onaj koji pita, onaj koji odgovara, onaj koji sluša i onaj koji ih voli.”[2]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Pitanje je pola znanja.”[3]

Ispravno pitati

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ispravno pitati je pola znanja.”[4]

Imam Ali, mir s njim, odgovorio je čovjeku koji mu je postavio neko zamršeno pitanje: “Pitaj radi razumijevanja i ne pitaj radi zbunjivanja! Jer neznalica koji nastoji naučiti liči na učenog. A učenjak koji nepravedno postupa liči na neznalicu koji nastoji zbuniti.”[5]

Šta ne treba pitati?

O vjernici, ne zapitkujte o onome što će vam pričiniti neprijatnosti ako vam se objasni; a ako budete pitali za to dok se Kur'an objavljuje, objasnit će vam se, ono ranije Allah vam je već oprostio. A Allah prašta i blag je.[6]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ostavite me sve dok ja vas ostavljam, jer oni prije vas su stradali zbog mnoštva pitanja i čestog obraćanja svojim poslanicima. Kada vam zapovjedim nešto, uradite od toga ono što možete, a kada vam zabranim nešto, prođite se toga.”[7]

Kada ne znaš odgovor na pitanja

Božiji Poslanik, s.a.v.a., savjetujući Ebu Zerra: “O Ebu Zerr, kada budeš upitan o nečemu što ne znaš, reci: ‘Ne znam’, da bi od posljedica njegovih bio spašen. I ne daji mišljenje o onome što ne znaš, da bi bio spašen od Allahove kazne na Sudnjem danu.”[8]

Imam Ali, mir s njim: “Učenjak se ne stidi reći: ‘Ne znam’, kada je upitan o onome što ne zna.”[9]

Imam Ali, mir s njim: “Ko odbacuje riječi: ‘Ne znam’, susreće svoju propast.”[10]

Imam Sadik, mir s njim: “Zaista je lud onaj ko odgovori na sve što bude upitan!”[11]

Imam Sadik, mir s njim: “Učenjak – kada bude upitan o nečemu što ne zna – treba da kaže: ‘Allah bolje zna.’ Onaj koji nije učenjak nema pravo to reći.”[12]

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 2, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović

[1] En-Nahl, 43.

[2] Tuhafu-l-‘ukul, 41.

[3] Kenzu-l-‘ummal, 29260.

[4] Tuhafu-l-‘ukul, 56.

[5] Nehdžu-l-belaga, izreka 320.

[6] El-Maide, 101.

[7] Kenzu-l-‘ummal, 916; Sahihu Muslim, 2380.

[8] Mekarimu-l-ahlak, 2/364/2661.

[9] El-Mehasin, 1/328/664.

[10] Nehdžu-l-belaga, izreka 85.

[11] El-Bihar, 2/117/15.

[12] El-Kafi, 1/42/5.

Pitanja i odgovori