Tjelesna slabost

Muhammed ibn Musa al-Sudayfi prenio je od Ibn Mahbuba i Harun ibn Abu al-Džahma, od Ismail ibn Muslima, od Abu Abdillaha, od Al-Baqira – mir neka je na nj – da je Allahov Poslanik, mir i blagoslov Alla­hov neka su na nj i njegovu porodicu, rekao:

“Nuh – mir neka je na nj – požalio se Allahu Uzvišenom na tjelesnu slabost. Allah Svemoćni mu je objavio: ‘Prokuhaj meso i mlijeko i pij to, jer u tome sam stvorio snagu, i blagoslovio oboje.””

Ibrahim ibn Hizam al-Hariz prenio je od Muhammeda ibn Nasra, od Taghlama, od Abd al-Rahima ibn Abd al-Medžida al-Quasayra, od Džaf­era es-Sadiqa – mir neka je na nj – koji je rekao: “Koga god snađe slabost u srcu ili u tijelu, neka jede ovčetinu s mlijekom. To će istjerati svaku bolest i opasnost iz njegovih udova i ojačati njegovo tijelo kao i njegove desni. Neka takav kaže: Nema boga osim Allaha, Jedinoga. On nema druga, On daje život i on donosi smrt. (Kur'an, 7:158) On je Živi, i Besmrtni. Ponavljaj to deset puta prije spavanja, slavi Allaha Fatiminim tespihom, mir neka je na nju, i uči ajete o Aršu (Kur'an, 2:255) i suru Al- Ihlas.”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori